Nya regler för elsparkcyklar

Från och med den 1 september 2022 får inte elsparkcyklar köras på gångvägar eller parkeras på gång- eller cykelbanor förutom på avsedda uppställningsplatser. Örebro kommun har dock beslutat om undantag från regeln om parkering under en begränsad period i ett område.

Parkeringsförbudet innebär att polisen eller kommunen kan flytta elsparkcyklar på gång- och cykelbanor när de inte är parkerade vid cykelställ eller annan uppställningsplats. Kommuner kan dock besluta att dessa regler inte ska gälla för enskilda stråk eller områden inom den egna kommunen.

Undantag från parkeringsregeln gäller i ett område i centrum

Örebro kommun har beslutat om undantag från parkeringsregeln utanför det gulmarkerade området (se bild) fram till och med 31 december 2022. Därefter kommer parkeringsförbudet gälla hela Örebro kommun.

Regeln om att man inte får köra elsparkcykel på gångvägar eller parkeras så att de utgör fara eller hinder gäller i hela kommunen.

Se regeringens pressmeddelande om regelförändringen.

Mer information om vad som gäller för elcyklar hittar du här.

Kartillustration med gulmarkering i mitten samt gatunamnen Östra Nobelgatan, Östra Bangatan, Borgmästargatan, Fabriksgatan, Kungsgatan och Alnängsgatan.

Örebro kommun har beslutat om undantag från parkeringsregeln utanför det gulmarkerade området

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?