Grönskande tak pryder nu våra nya busshållplatser

Nu har de nya busshållplatserna längs Rudbecksgatan och Kulturkvarteret fått ett grönskande tak som bland annat bidrar till biologisk mångfald.

Totalt sex busshållplatser har fått ett tak av torräng, ett slags grästak med höga gräsväxter och blommor vars utseende varierar beroende på årstid. Det grönskande taket gynnar den biologiska mångfalden, har lång livslängd och bidrar till en trivsam stadsmiljö.

De nya busshållplatserna med torräng är anpassade för de nya snabbussarna, men används idag av all kollektivtrafik som trafikerar sträckan.

Mer information

Här kan du läsa mer om arbetet med att anpassa gatorna för snabbussar.

Torrängstak på busshållplats intill Kulturkvarteret.

Busshållplats vid Kulturkvarteret.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!