Interna miljöpriset tilldelas Jonas Tannerstad

Det interna miljöpriset 2021 tilldelas Jonas Tannerstad, chef el och automation på Örebrobostäder AB (ÖBO). Priset delades ut vid Kommunfullmäktige den 25 maj. Grattis!

Jimmy Nordengren (ordförande kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling), vinnare av miljöpriset 2021 Jonas Tannerstad och Katrin Larsson (utvecklings- och hållbarhetsdirektör i Örebro kommun.

Från vänster på bilden: Jimmy Nordengren ordförande kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling, Jonas Tannerstad vinnare av det interna miljöpriset och Katrin Larsson utvecklings- och hållbarhetsdirektör i Örebro kommun.

Årets vinnare av kommunens interna miljöpris är Jonas Tannerstad, chef el och automation på ÖBO. Priset tilldelas för det framgångsrika energieffektiviseringsarbete Jonas tillsammans med kollegorna på ÖBO genomfört under de senaste åren. Där användningen av smart industriell automation minskar klimatpåverkan från Örebrobostäders egna fastighetsbestånd, men också skapar nya förutsättningar för miljösmart stadsutveckling långt utanför kommunens gränser.

– Det sker mycket bra miljö- och klimatarbete inom kommunkoncernen, och i år är vi väldigt glada för att kunna tilldela priset till Jonas Tannerstad, säger Jimmy Nordengren (C) kommunalråd och ordförande i juryn. Jonas driv och innovativa arbete för den energi- och klimatsmarta staden inspirerar många, både inom och utanför kommunen.

Priset mottogs på Kommunfullmäktige den 25 maj och utgörs av en check på 25 000 kronor att använda i det fortsatta miljöarbetet.

– Omställningen av städer kräver inte bara tekniska innovationer, utan även en förändrad vilja och attityd till de praktiska aspekterna. Jag känner att den viljan och attityden finns i Örebro, säger Jonas Tannerstad, chef el och automation på ÖBO. Den här fina utmärkelsen ger mig och mina kollegor ny energi för att fortsätta vår del i den omställningen.

Se filmen där årets miljöprisvinnare presenterar delar av det prisade arbetet.

Motiveringen

En smart stad på riktigt – det är målet för årets interna miljöprisvinnare. Med industrin som inspiration och en minskad energianvändning inom fastighetssektorn som utmaning – har Jonas Tannerstad tillsammans med sina kollegor på ÖBO utvecklat energilösningar som inte bara minskar klimatbelastningen inom det egna fastighetsbeståndet, utan även bidrar till en mer miljösmart stadsutveckling långt utanför kommunens gränser.

Med fast övertygelse inspirerar och utmanar Jonas sin arbetsgivare och andra till att våga testa och implementera nya lösningar i utvecklingen av den hållbara staden - där våra hem och lokaler är med och bidrar till att säkra samhällets behov av förnybar energi och minskade klimatutsläpp. Jonas Tannerstad är med sitt engagemang och innovativa arbete, en viktig aktör och en inspirerande ambassadör i arbetet för ett hållbart Örebro.

Om priset

Det interna miljöpriset delas varje år ut till en kommunal verksamhet, ett bolag eller en enskild person som bedriver ett framgångsrikt miljöarbete och som kan inspirera andra genom att ge ökad uppmärksamhet åt miljöfrågor.

Läs mer om det interna och externa miljöpriset på orebro.se/miljopriset.

Vårt hållbara Örebro – tillsammans för en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar kommun. orebro.se/varthallbaraorebro.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?