Kulturmiljöinventering i Kilsbergen

Nu fortsätter arbetet med att uppdatera Örebro kommuns kulturmiljöinventering. Arbetet sker i samarbete mellan Stadsbyggnad, Örebro kommun och Stiftelsen Kulturmiljövård.

Under maj till augusti 2022 kommer en inventering av kulturmiljöer i och omkring Kilsbergen att genomföras. Syftet med inventeringen är att uppdatera och fördjupa ett tidigare kunskapsunderlag men också beskriva och sammanfatta Kilsbergens historia.

Uppgifterna kommer att bli tillgängliga i Örebro kommuns kulturmiljöinventering, som är ett kunskapsunderlag som bland annat används vid bygglov- och detaljplaneärenden.

Arbetet kommer att genomföras av byggnadsantikvarier och kulturgeografer från Stiftelsen Kulturmiljövård. De kommer att genomföra inventeringar genom fotografering och insamlande av information under perioden maj till augusti 2022.

Läs mer om Örebro kommuns kulturmiljöinventering

Mer information

Har du frågor om kulturinventeringen kontakta:

Väg som slingrar sig mellan träd. Längre fram syns en röd stuga med vita knutar till höger.
Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?