Strategi för en nollvision mot hemlöshet

Ingen invånare ska behöva vara hemlös i Örebro kommun. Så beskrivs målet i den strategi som kommunen tillsammans med flera andra aktörer nu har antagit. Nollvisionen mot hemlöshet blir ett konkret sätt att genomföra de mål som finns i Örebro kommuns hållbarhetsprogram Vårt hållbara Örebro.

En bostad är en grundläggande mänsklig rättighet och är avgörande för att individen ska kunna forma och planera sin tillvaro. Det är även viktigt i det demokratiska samhället. För att förebygga och motverka hemlöshet behöver olika samhällsaktörer hjälpas åt genom att skapa förutsättningar för samverkan och långsiktighet genom att arbeta främjande, förebyggande samt åtgärdande. Hemlöshet berör många olika områden inom kommunen och samhället och är inte enbart en social fråga.

För att möjliggöra ett nollvisionsarbete tillsammans med civilsamhällsorganisationer, Region Örebro län, fastighetsägare med flera aktörer åtar sig Örebro kommun att skapa förutsättningar för samordning och systematisk uppföljning och analys av hemlösheten lokalt.

Läs Strategi mot hemlöshet i Örebro. Pdf, 962.4 kB. (Pdf, 962.4 kB)

Mer information

Läs mer om kommunens strategiska arbete mot hemlöshet.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!