Besked om feriepraktik 2022

Nu går beskeden ut till de ungdomar som har sökt de feriepraktikplatser som Örebro kommun erbjuder för sommaren 2022. I år kommer 2 100 ungdomar att erbjudas feriepraktikplatser.

Erbjudandebreven skickas ut med post mellan veckorna 19–21. De som inte får ett erbjudandebrev står som reserv och kan erbjudas en plats vid återbud. Brev till de som inte fått en plats kommer under vecka 24.

I år erbjuder Örebro kommun feriepraktik till ungdomar födda 2004 (efter 1 juni), 2005 eller 2006 och som är skrivna i Örebro kommun. Feriepraktik innebär max tre sommarjobbsveckor inom offentlig sektor, olika organisationer eller inom föreningslivet, i max 90 timmar. Feriepraktiksperioden startar vecka 25 och pågår till och med vecka 33.

Mer information om feriepraktik

Mer information om feriepraktik och när årets praktikperioder är.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!