Dubbelspår på Mälarbanan prioriteras inte i Trafikverkets förslag – det här gör kommunen

Dubbelspår på Mälarbanan skulle ge örebroarna 20 minuter snabbare restid med tåg till Stockholm och färre förseningar. Men regeringen prioriterar höghastighetsbanor och i Trafikverkets förslag till ny nationell plan finns inte pengar till Mälarbanan. Örebro kommun är starkt kritisk till förslaget och försöker nu på flera sätt påverka det kommande riksdagsbeslutet.

Järnvägssystemet i Mälardalen och Mälarbanan, sträckan mellan Örebro och Stockholm, har idag ett högt kapacitetsnyttjande. Små störningar får stora konsekvenser i systemet. Till år 2040 förväntas dessutom tågresandet i stråket öka med hela 70 procent enligt Mälardalsrådet.

Enligt Trafikverket skulle det kosta tre miljarder kronor att bygga ut dagens enkelspår till dubbelspår på Mälarbanan. På sträckan Örebro-Västerås minskar restiden med 10 minuter och Örebro-Stockholm med 20 minuter. Dessutom skulle trafiken bli mer stabil och risken för förseningar skulle minska kraftigt.

Trots det finns inga nya satsningar på Mälarbanan med i den plan för transportsystemets utveckling som Trafikverket presenterat för regeringen.

– På grund av regeringens direktiv att prioritera nya höghastighetsbanor kan vi konstatera att många viktiga åtgärder har fått stryka på foten. Det är oacceptabelt att mindre åtgärder som behövs för att dagens infrastruktur ska fungera, och som påtagligt förbättrar förutsättningarna för pendlare och näringsliv, inte får plats när några få stora projekt tar nästan allt utrymme, säger Ullis Sandberg, kommunalråd (S) med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor.

Viktigt för ett starkt näringsliv

En utbyggnad av Mälarbanan skulle innebära att arbetsmarknadsregionerna blir större och inkluderar fler människor och arbetsplatser. Benägenheten att pendla skulle dessutom öka kraftigt när restiden reduceras i stråket, enligt en rapport från Sweco.

– För i sammanhanget små belopp får vi stora förbättringar i restiden med tåg till Västerås och Stockholm. Kortare restider och en mer stabil tågtrafik är inte bara bra för våra pendlare utan också av central betydelse för näringslivets möjligheter att rekrytera rätt kompetens, säger Göran Dahlén, näringslivsdirektör i Örebro kommun.

Gynnar hela Mälardalsregionen

I ett remissvar är Örebro kommun starkt kritiska till det faktum att Mälarbanan prioriteras bort i den nationella planen och framhåller den stora samhällsnytta investeringen skulle ge för hela Mälardalsregionen.

– Örebro kommun samarbetar med Handelskammaren Mälardalen och övriga kommuner och regioner utmed Mälarbanans sträckning för att påverka det förslag som regeringen ska presentera och som ska beslutas av riksdagen. Det handlar bland annat om uppvaktningar, möten, debattinlägg och direktkontakt med ledamöter i riksdagens trafikutskott, säger Per Elvingson, samhällsplanerare på trafikenheten på Stadsbyggnad.

Den nationella planen för transportsystemets utveckling beslutas i riksdagen i juni.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!