Vinnare av jämställdhetspriset 2021

Centrum mot våld i nära relation tilldelades under kommunfullmäktige den 27 april jämställdhetspriset. En verksamhet för de som är eller har varit utsatt för våld eller hot av närstående, samt för de som utövar våld.

Örebro kommuns jämställdhetsdelegation delar årligen ut ett jämställdhetspris för att uppmärksamma en verksamhet eller person som i sitt arbete bidragit till en varaktig jämställdhet mellan kvinnor, män, flickor och pojkar.

Utmärkelsen för 2021 tilldelas Centrum mot våld i nära relation (CMV), med diplom, blommor och 10 000 kr.

– Våld i nära relation är ett stort samhällsproblem och idag klassad som en folkhälsofråga. Vi har kommit en bra bit på väg. Vi är många som är engagerade och som bidrar med ökad kunskap och bättre förutsättningar för dem som är utsatta eller utövar våld. Att få ta emot detta fina pris är stort, ärofyllt och alldeles fantastiskt roligt. Det ger oss en fin biljett, en guldkant och ork att fortsätta. Alla mina fina kollegor, ni är värda detta pris alla dagar i veckan. Vi kommer fortsätta kampen för jämställdhet, som är svaret på frågan “hur ska vi stoppa våldet?”, säger Ewa Eriksson Ahlén, gruppledare för CMV.

Motivering

Centrum mot våld i nära relationer (CMV) erbjuder stöd till den som utsätts för våld och den som utövar våld, oavsett könstillhörighet. De ger alltid ett varmt bemötande och visar dagligen ett stort engagemang för sitt uppdrag.

Verksamheten har en ambition om att göra allt den kan för att minska och förebygga alla former av våld. Genom att sprida kunskap och information om våld och våldets konsekvenser bidrar CMV till ökad insikt hos kommunens verksamheter och invånare om kopplingen mellan makt, ojämställda strukturer och våld. CMV har också länge arbetat med att erbjuda stöd till våldsutövare och personer som köper sexuella tjänster, vilket förebygger att våld sker eller upprepas.

Det arbete som CMV bedriver är värdigt att lyfta och sprida till andra kommunala verksamheter. Jämställdhetsdelegationen ser fram emot att fortsätta följa verksamhetens goda arbete.

Hedersomnämnande

Även Eker Hemvård utmärks med ett Hedersomnämnande.

Motivering, hedersomnämnandet

Eker Hemvård arbetar för att alla ska känna sig uppmärksammade och sedda, oavsett kön. Verksamheten strävar efter att bli en attraktivare och bättre arbetsplats genom att ge alla samma möjlighet till inflytande och värdera allas arbete på samma grunder. Arbetsplatsen har två ombud som jobbar kontinuerligt med jämställdhetsfrågor, vilket bidrar till att jämställdhetsarbetet hålls levande och stärks.

Ett mål för Eker Hemvård är att fortsätta vara en arbetsplats med goda dialoger mellan kollegor och att göra var och en delaktig i det fortsatta jämställdhetsarbetet.

Jämställdhetsdelegationen ser gärna att detta arbete sprider sig till andra kommunala verksamheter.

Mer information

Mer information om jämställdhetspriset.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!