Örebro kommun inventerar tillfälliga boenden för flyktingar

Örebro kommun har fått i uppdrag av Länsstyrelsen Örebro län att inventera möjliga tillfälliga boenden för flyktingar. Kommunen kommer idag, 22 mars, lämna in en lista över möjliga boenden med plats för 314 personer till Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen Örebro län har bett Örebro kommun att se över vilka möjliga tillfälliga boenden för flyktingar som finns i kommunen. Kommunen har med hjälp av de kommunala fastighetsbolagen gjort en inventering. Idag, 22 mars, kommer kommunen lämna in en lista över möjliga tillfälliga boenden med plats för 314 personer till Länsstyrelsen.

De boenden som Örebro kommun ser kan användas som tillfälliga boenden för flyktingar finns på följande platser:

  • Poesigatan 16-18
  • Krönikegatan 13
  • Varbergagatan 83
  • Mellringevägen 94
  • Elevhem på Kvinnerstaområdet

– Det är olika typer av tillfälliga boenden som vi ser finns i kommunen, såväl lägenheter som enklare rum. Flyktingar ska kunna bo i dessa boenden på olika lång sikt, det beror på boendets förutsättningar, säger Björn Åkerberg Langhé, lokalförsörjningsdirektör

Arbetet med boendefrågor fortsätter

Arbetet med att se över möjliga tillfälliga boenden för flyktingar kommer att fortsätta även framöver.

– Vi kommer fortsätta att arbeta med den här frågan. Bland annat kommer vi jobba med att stärka samarbetet mellan fastighetsägarna i kommunen. Örebro kommun samarbetar med Örebro Stadsmission som representerar de flesta av Örebros församlingar, Örebrobostäder samt Fastighetsägarna Mitt/Nord för att förbereda och planera inför flyktingmottagandet. Förutom redan fastställda bostäder fortsätter vi nu att inventera tillgängliga bostäder. Alla vill vara med och hjälpa till och det är viktigt att vi har ett gott samarbete, säger Björn Åkerberg Langhé.

Mer information

Mer information med anledning av situationen i Ukraina.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?