Vi förbereder för att ta emot fler flyktingar och stärker beredskapen

Antalet flyktingar som flyr från krigets Ukraina ökar för varje dag. I Örebro kommun byggs nu en organisation för ett så bra mottagande som möjligt, både på kort och på lång sikt.

De flyktningar som kom till Örebro med bussar förra veckan bor nu på transferboenden som betyder att de ska flytta vidare till en annan boendeform. Det är Migrationsverket som ansvarar för att flyktingar får någonstans att bo, men Socialtjänsten hjälper till med akutboenden för de flyktingar som till exempel kommer på tider då Migrationsverket är stängt.

Mottagningssamtal inför skolstart

Alla nyanlända barn kommer att erbjudas plats på en skola, kommunal eller fristående. Alla barn kommer att få ett mottagningssamtal för att få en skolplats som matchar barnets kunskapsnivå.

Även inom förskolan pågår ett arbete för att kunna bereda plats för de barn som behöver förskoleplats.

Samverkan runt bostäder

Örebro kommun är delaktig i den länsövergripande inventering av potentiella bostäder som hålls ihop av Länsstyrelsen i Örebro län.

Förmågan att motstå cyberattacker och försörjningsfrågor

Förutom flyktingmottagningen är det förmågan att stå emot cyberattacker och försörjningsfrågor som är i fokus i kommunen just nu.

Antalet cyberattacker har ökat. Det kan innebära att våra digitala system och tillgång till internet påverkas vilket kan få allvarliga konsekvenser både i samhället och för våra kommunala verksamheter, därför är IT-säkerhetsfrågorna ett prioriterat område. Förutom de tekniska delarna uppmanas de kommunala verksamheterna att se över sin back-up om något kritiskt system skulle sluta fungera.

Försörjningsfrågorna handlar bland annat om att säkra tillgången på vatten, mat, el, läkemedel, drivmedel och att skydda kritiska leveranser.

Kontinuitetsplanering

Alla förvaltningar och kommunala bolag gör regelbundet risk- och sårbarhetsanalyser i sin verksamhet. Utifrån de sårbarheter som identifieras görs sedan kontinuitetsplaner för att stärka verksamheten och göra den mindre sårbar.

Med anledning av det nuvarande läget i Europa ser nu verksamheterna över sin kontinuitetsplanering och sina rutiner för att kunna säkra sin verksamhet vid till exempel strömavbrott eller störningar i IT- och telekommunikationen.

Samverkan

Det finns en stor vilja hos örebroarna att på olika sätt hjälpa Ukraina och de flyktingar som kommer hit till Örebro. Det kan vara allt från privatpersoner som upplåter sina hem till företag som gör och ger det de kan. Konserter anordnas, fritidsgårdar samlar in pengar, ideella krafter erbjuder språkcaféer och gör insamlingar – ja listan på engagemang kan göras lång. Tack alla som hjälper till, tillsammans gör vi skillnad!

Mer information

Mer information med anledning av situationen i Ukraina.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?