Örebro återigen sjätte mest folkrika kommun trots låg befolkningsutveckling 

Örebro kommun fortsätter att vara Sveriges sjätte mest folkrika kommun, men befolkningsökningen under 2021 var lägre än tidigare år. Minskad inflyttning och ökad utflyttning till grannkommuner är några bidragande faktorer.

Pappa och mamma gosar med sin dotter

Fotograf: Madeleine Wejlerud/Scandinav

Befolkningen i Örebro kommun ökade med 606 personer under år 2021 till totalt 156 987 personer, visar SCB:s officiella befolkningssiffror som publicerades i slutet av februari. Därmed är Örebro kommun fortsatt den sjätte största kommunen i landet.

Den främsta orsaken till befolkningsökningen under 2021 var ett positivt födelseöverskott på 689 personer. Totalt föddes det 1 825 barn i kommunen under året samtidigt som 1 136 personer dog.

– Totalt sett har födelseöverskottet bara varit högre en gång tidigare under 2000-talet och det var 2014 då 750 fler personer föddes än vad som dog, säger Staffan Berge Holmbom, statistiker Örebro kommun.

Störst utflytt bland studenter och barnfamiljer

För andra året i rad ökade antalet utflyttningar från Örebro kommun och det är främst utflyttningar till andra kommuner i länet som har ökat.

Åldersuppdelad statistik över förändringen i befolkning under 2021 visar att åldersgruppen 75-84 ökar kraftigt, både i Örebro kommun men också i hela landet. Detta då antalet personer som föddes under 1940-talet är relativt sett stort.

De åldersgrupper som minskat mest i kommunen senaste året är barn under tio år och unga vuxna i 20-årsåldern. Att antalet barn minskar kan ses som en följd av den ökade utflyttningen av främst barnfamiljer till närliggande kommuner. Minskningen i antal unga vuxna har troligen mycket med antalet studenter som bosätter sig i kommunen att göra. Under hösten 2021 är det troligt att coronapandemin fortsatt påverkade studenternas benägenhet att faktiskt bosätta sig i kommunen.

Låg befolkningsutveckling i Örebro

Den svagare befolkningsutvecklingen i Örebro är ingenting unikt utan liknande tendenser ses i flera kommuner i samma storleksklass. Dock sticker befolkningsutvecklingen i Örebro ut som en av de lägsta samtidigt som exempelvis Västerås har en ökning som är dubbelt så stor som Örebros. Det är svårt att peka ut enskilda orsaker till att utvecklingen ser så olika ut i jämförbara kommuner.

Här kan du läsa Örebro kommuns befolkningsprognos

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?