Örebro kommun följer utvecklingen i Ukraina och omvärlden

Det är allvarliga tider nu, nyhetsmedia och sociala medier fylls av beskrivningar om vad som sker i Ukraina. Händelserna påverkar hela världen, och vi kan bara hoppas att det blir kortvarigt och begränsat. Örebro kommun följer utvecklingen i Ukraina och omvärlden, och samverkar med andra myndigheter.

I förra veckan flaggade Örebro kommun, liksom många andra kommuner, med Ukrainas flagga på Rådhuset, för att visa solidaritet med Ukraina och dess invånare. Från och med i går onsdag och en vecka framöver kommer Örebro slott att lysas upp i Ukrainas färger, blått och gult, som ännu ett sätt att visa solidaritet och sympati med det ukrainska folket.

Rysslands pågående invasion av Ukraina skapar oro i världen, men också hos oss individer.

– Vi blir alla påverkade och berörda, som individer och som medmänniskor, av nyhetsrapporteringen och bilder, filmer och berättelser i sociala medier, säger Peter Larsson, kommundirektör i Örebro kommun.

– Hur vi som kommun påverkas av det allvarliga världsläget vet vi inte i dagsläget. Men vi har ett nära samarbete med Länsstyrelsen och ingår i det regionala totalförsvarsrådet där vi samverkar runt den här frågan. Jag har också gett delar av organisationen i uppdrag att, inom sina respektive ansvarsområden, se om det är några särskilda åtgärder vi kan behöva göra eller förbereda vid sidan om vårt ordinarie beredskaps- och säkerhetsarbete, säger Peter.

Bland annat förbereder man inom kommunen för att kunna ta emot flyktingar om det kommer en flyktingström till Sverige.

– Vi som kommun ställer oss naturligtvis bakom de grundläggande demokratiska värdena som hela vårt samhälle bygger på, och vi hyser stor medkänsla för de enskilda människor som drabbas av de strider som pågår.

Mer information

Mer information med anledning av situationen i Ukraina.

krisinformation.se finns uppdaterad och pålitlig information från svenska myndigheter om kriget.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?