Så påverkas kommunens tjänster av lättnaderna kopplade till pandemin

Den 9 februari försvinner de flesta restriktioner kopplade till corona­pandemin. I Örebro kommun fortsätter vi att följa de rekommendationer som Folkhälso­myndigheten med flera myndigheter ger.

Fortsatta insatser inom flera verksamheter

Både inom vård och omsorg och inom verksamheter för personer med funktionsned­sättning kommer man under en längre tid att fortsätta med riskreducerande åtgärder i form av basala hygienrutiner, skyddsutrustning och snabbtester av personal. Både personal och omsorgstagare kommer att testas vid symptom och smittspårning kommer att ske. Allt för att förhindra smitta och sjukdom.

Inom barn- och utbildningsområdet fortsätter man följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att begränsa smittspridningen. Vad som görs kan skilja från enhet till enhet beroende på vilka förutsättningar respektive förskola/skola har.

Samtliga verksamheter inom Kultur och fritid öppnar igen

Kultur- och fritidsförvaltningen öppnar upp samtliga verksamheter igen. Exempelvis badhusen, bio Roxy och allmänhetens åkning i ishallarna.

Deltagartak upphävs

Då alla deltagartak för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar upphävs kommer kommunens verksamheter inte längre att kräva vaccinationsbevis, det gäller exempelvis föreställningar och liknande inom Kultur- och fritidsförvaltningen.

Trängseltillsyn upphör

I och med att restriktionerna för serveringsställen upphör försvinner även kommunens trängseltillsyn.

Följ gällande rekommendationer!

Att restriktionerna försvinner betyder inte att smittspridningen har minskat. Det är fortsatt viktigt att stanna hemma när man har symtom och att vaccinera sig. Ovaccinerade vuxna bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus.

Mer information

orebro.se/coronavirus kan du bland annat läsa om vilka åtgärder som fortfarande gäller i kommunens verksamheter.

Läs mer om avvecklingen av restriktioner på folkhalsomyndigheten.se.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?