Den höga smittspridningen påverkar kommunala verksamheter

Smittspridningen av corona är väldigt hög just nu. Det får till följd att många av kommunens medarbetare inte kan jobba, antingen för att de själva är sjuka eller att de måste vara i karantän när någon närstående är smittad.

Inom våra samhällsviktiga verksamheter är det framför allt inom vården, omsorgen, förskola och skola samt fritidshem som vi just nu har ett ansträngt läge med många medarbetare som är frånvarande. Ett intensivt arbete pågår för att rekrytera tillfälliga vikarier, både via de ordinarie bemanningsenheterna och genom interna förflyttningar inom och mellan förvaltningar.

Så här kan det påverka dig

Verksamheter som inte är samhällsviktiga eller lagstadgade kan vara stängda för en tid, det kan till exempel handla om öppna dagverksamheter, badhus som är öppna i begränsad utsträckning eller stängda värmestugor. Du hittar information om ändrade öppettider eller andra begränsningar där den aktuella verksamhetens information finns.

För personer som har kommunal hemtjänst, bor på ett vård- och omsorgsboende eller i en gruppbostad kan det ansträngda personalläget innebära att det blir fler nya personer bland personalen som man får hjälp av.

Inom förskolan och fritidshem vädjar man i vissa fall där man har ansträngt läge till vårdnadshavare att, om möjligt, ha sina barn hemma för att inte behöva stänga förskolan eller fritidshemmet. Där personalbristen är för stor kan framför allt förskolan bli tvungen att tillfälligt stänga, vilket nu har skett på några förskolor.

På varje skola jobbar rektor och personalen hårt för att hitta lösningar för verksamheten, här ingår även fritidshemsverksamhet. Inom skolan finns möjligheten att i vissa lägen ställa om till distans- och fjärrundervisning för att kunna hålla verksamheten i gång.

Kommunen följer rekommendationer

Örebro kommun följer rekommendationerna från Regering och Folkhälsomyndigheten. Regionalt och lokalt finns ett nära samarbete med Region Örebro Län och framför allt Smittskyddsenheten.

När det behövs kommunala beslut fattas de av den nämnd som är ansvarig för den aktuella frågan.

Tack för att du förstår och hjälper till!

Ett stort tack till alla er som tålmodigt finner er i förändringar och begränsningar på grund av pandemin och som för allas bästa bidrar till att vi kan fortsätta leverera samhällsservice till alla som behöver det.

Vi hoppas att smittspridningen snart minskar och att vi går mot ljusare tider.

Mer information

Läs mer om pandemin här.

Har du frågor om en specifik verksamhet, vänd dig direkt dit eller kontakta kommunens servicecenter, tel. 019-21 10 00, servicecenter@orebro.se.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!