Kulturmiljöinventering i Gamla Hjärsta, Hagaby och Holmens villaområde

Nu fortsätter arbetet med att uppdatera Örebro kommuns kulturmiljöinventering. Arbetet sker i samarbete mellan Stadsbyggnad, Örebro kommun och Stiftelsen Kulturmiljövård.

Under perioden januari–mars 2022 kommer byggnadsinventering att genomföras i tre småhusstadsdelar i Örebro; Gamla Hjärsta, Hagaby och Holmens villaområde.

Flera av stadens villa- och småhusområden kom till i början av 1900-talet och den äldre bebyggelsen tillsammans med stadsplanernas utformning och de uppväxta trädgårdarna ger områdena stora kulturmiljövärden.

Syftet med inventeringen är att identifiera och beskriva de kulturmiljövärden som finns i områdena och öka kunskapen om det byggda kulturarvet i Örebro kommun. Uppgifterna kommer att bli tillgängliga i Örebro kommuns kulturmiljöinventering, som är ett kunskapsunderlag som bland annat används vid bygglov- och detaljplaneärenden.

Arbetet kommer att genomföras av byggnadsantikvarier från Stiftelsen Kulturmiljövård. De kommer att genomföra inventeringar genom fotografering från gatan och insamlande av information under perioden januari till mars 2022.

Läs mer om Örebro kommuns kulturmiljöinventering

Mer information

Har du frågor om kulturinventeringen kontakta:

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!