Marknaden under Hindersmässoveckan 2022 ställs in

Marknaden under Hindersmässoveckan 2022 kommer inte att genomföras på grund av rådande pandemi. Det beslutades under onsdagen.

Under onsdagen fattade Tekniska nämndens ordförande ett ordförandebeslut om att inte genomföra den del i Hindersmässan som avser marknaden, eftersom evenemanget inte kan genomföras på ett säkert sätt utifrån rådande omständigheter kring covid-19.

- Det är beklagligt att vi blir tvungna att ställa in marknadsdelen av evenemanget och en besvikelse för allmänheten och näringsidkare, men utifrån smittläget ser vi tyvärr inte att det är möjligt att genomföra, säger Anders Olsson (C), ordförande Tekniska nämnden.

- Vi arbetar just nu med att kontakta alla torghandlare och knallar för att informera om beslutet att ställa in marknaden, säger Peter Grönlund, enhetschef Tekniska förvaltningen.

Marknaden under Hindersmässoveckan, som enligt lång tradition arrangerats i januari under fyra dagar, brukar samla omkring 155 utställare och ha uppskattningsvis 80 000–120 000 besökare.

Det är alltså själva marknaden under Hindersmässoveckan 2022 som kommer att ställas in. Övriga arrangemang under Hindersmässoveckan som andra aktörer brukar anordna, till exempel föreläsningar, workshops och seminarium är inte något som Örebro kommun beslutar om.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!