Byggnadspriset går till Kulturkvarteret!

Vinnaren av Örebro kommuns byggnadspris 2021 är Kulturkvarteret som rymmer bibliotek, kulturskola, bistro, multiscen och gymnasieskolans estetprogram.

Prisceremoni för Byggnadspriset 2021 vid Kulturkvarteret

Från vänster: Jonas Edblad Wingårdhs, Jeanette Berggren Örebroporten, Mattias Waller Örebroporten, Erica Ek stadsbyggnadsantikvarie, Anders Hagström (KD) ordförande Byggnadsnämnden, Peder Hallkvist stadsarkitekt, Kemal Hoso (S) vice ordförande Byggnadsnämnden

Byggnadspriset delades ut vid en ceremoni tidigare idag, tisdagen den 21 december.

Syftet med priset är att lyfta fram goda exempel på hur arkitektur kan bidra till staden som helhet och inspirera beställare och arkitekter i framtida projekt.

Priset delas ut av Byggnadsnämnden i Örebro kommun.

Vinnaren är Kulturkvarteret

Utlåtande

Kulturkvarteret är Örebros nya mötesplats och utgör den sammanlänkande pusselbiten i ett kvarter fyllt av kultur. På platsen möts tre karaktärsstarka byggnader från olika tidsepoker; Konserthuset, Riksbanken och Kulturkvarteret. Den nya byggnaden knyter ihop bebyggelsen både innehållsmässigt och arkitektoniskt. Byggnadens fasader reflekterar husen intill och vattnet i Svartån och på så vis stärks kopplingen till platsen. Inne i byggnaden omsluts besökaren av varma trämaterial och möter ett rikt innehåll för barn och vuxna. I Riksbankshuset har den tidigare bankhallen blivit konsthall och tillsammans med den nya byggnaden och Konserthuset har Örebro blivit rikare på upplevelser och på möten mellan människor. Kulturkvarteret är därför en värdig vinnare av Örebro kommuns byggnadspris 2021!

Fakta och bakgrund

Kulturkvarteret rymmer stadsbibliotek, kulturskola, Kulturbistron, multiscen och delar av gymnasieskolans estetprogram. Byggnaden har uppförts på platsen där det en gång fanns ett bryggeri och senare en parkeringsplats. Kulturkvarteret är resultatet av en arkitekttävling som avgjordes 2014. Tävlingen föregicks av en utredning om samlokalisering av stadsbiblioteket och kulturskolan. En av tävlingens utmaningar var att rymma ett så stort lokalprogram på en förhållandevis liten tomt. Intill platsen för den nya byggnaden finns sedan tidigare det klassicistiska Konserthuset från 1920-talet av Georg Arn och det postmodernistiska Riksbankshuset från 1980-talet av Jan Henriksson arkitektkontor, vars bankhall nu har omvandlats till konsthall. Efter en lång utrednings- och beslutsprocess byggstartades projektet 2018. Hösten 2021 invigdes Kulturkvarteret. Byggnaden uppfyller certifieringen Miljöbyggnad Silver. På taket finns 230 kvm solceller och 1 800 kvm fetbladsväxter.

Beställare: Örebroporten Fastigheter.
Arkitekt: Wingårdh arkitektkontor.
Huvudentreprenör: NCC Sverige.
Hyresgäst: Örebro kommun.

Mer information

Läs mer om priset på orebro.se/byggnadspriset.

Kulturkvarteret i Örebro

Kulturkvarteret. Foto: Örebro kommun

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!