Örebro kommun arbetar för minskade växthusgasutsläpp

Just nu pågår COP26, FN:s klimattoppmöte i Glasgow. Men har du koll på Örebro kommuns klimatarbete? Du kanske undrar vilka klimatmål Örebro kommun har och hur vi arbetar för att nå dessa?

För att nå målet att Örebro kommun som geografisk plats ska vara klimatneutral år 2045 krävs samarbeten mellan aktörer och här är det mycket på gång! Örebro kommun är bland annat med i projektet Klimatneutrala städer 2030 som är en del av Viable Cities. Projektet gör att Örebro kommun får ta del av ekonomiska medel och ger en plattform som möjliggör samverkan med andra aktörer och utbyte med andra involverade kommuner.

Läs mer om Klimatneutrala städer 2030.

Läs mer om Viable Cities.

Klimatkommunerna

Örebro kommun är även medlem i Klimatkommunerna, som är ett nätverk för kommuner som ligger långt fram i klimatarbetet. Nätverket inspirerar samt ger tips och verktyg för lokalt klimatarbete. Något mer konkret som händer när det kommer till kommunens arbete med att minska sitt klimatavtryck (som geografisk plats) är utvecklingen av den nya stadsdelen Tamarinden. Där ska byggnaderna kunna lagra och dela energi i ett lokalt energinät, vilket gör att man kan hjälpas åt med att täcka varandras energibehov innan man tar energi från huvudnätet.

Läs mer om Klimatkommunerna.

Positiva sidoeffekter

Det finns en hel del positiva sidoeffekter med det lokala klimatarbetet. Exempelvis ger klimatsmart resande mindre buller och trängsel samt bättre luftkvalitet. Och smarta energilösningar med lokal lagring och delning är ekonomiskt lönsamma.

I videoklippet nedan tar Lennart Bondesson (KD), ordförande i Kulturnämnden (Örebro) och styrelseordförande i Klimatkommunerna, upp flera positiva sidoeffekter. Se videon för att få veta mer om Örebro kommuns klimatarbete!

Video om kommunens klimatarbete

Mål: klimatneutralitet

I Örebro har vi som klimatmål att Örebro kommunkoncern ska vara klimatneutral 2030 och att kommunen som geografisk plats ska vara klimatneutral 2045. Klimatneutral innebär att det inte sker någon negativ påverkan på klimatet i form av växthusgasutsläpp.

För att göra dessa omfattande mål mer konkreta finns det en klimatstrategi för kommunen som innehåller mål om minskad energianvändning, klimatsmarta resor och transporter samt minskad klimatpåverkan från livsmedel. Dessa klimatmål följs upp årligen. Hittills har utsläppen (sedan år 2000) minskat med 70 procent från Örebro kommunkoncern.

Läs mer på Klimatsmart vardag om vad som gjorts hittills för att minska utsläppen.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!