Örebro kommun tar över ansvaret för barn och elever på Alsalams förskolor och Alsalamskolan

Den 30 november upphör Alsalams förskolor och Alsalamskolan med sin verksamhet. Det innebär att ansvaret för de drygt 300 elevernas skolgång och 80 förskolebarnens barnomsorg övergår till Örebro kommun. 

Kommunen tar inte över befintlig verksamhet på förskolan och skolan, utan alla får söka plats på en kommunal eller fristående förskola eller skola. De som inte gör en ansökan till en skola får en placering på en skola där det finns plats, så nära hemmet som möjligt. För att få en plats i förskola måste en ansökan göras.

För att hinna utreda önskemål och erbjuda plats på en ny förskola och skola till den 1 december uppmanas vårdnadshavare att göra ansökan om ny skolplacering eller plats på förskola senast den 12 november. Ett brev med information skickas till alla vårdnadshavare inom kort, berättar Katarina Arkehag, förvaltningschef för Förskola och skola.

Beslut om placering kommer att fattas för alla elever samtidigt, efter den 12 november. Alla elever, både de som har gjort en ansökan till en skola och de som inte har gjort en ansökan, kommer att få ett beslut om plats på skola. Ansökningar som kommer in efter den 12 november hanteras löpande.

Även de som ansöker om plats på förskola hanteras samtidigt, efter den 12 november. Ansökningar som kommer in senare hanteras löpande.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!