Vem ska få Jämställdhetspriset 2021?

Känner du någon som gör ett bra jämställdhetsarbete i Örebro kommuns organisation? En pedagog? Ett helt vårdboende eller en bibliotekarie? Listan kan göras lång på kommunala verksamheter. Nominera din kandidat till Örebro kommuns jämställdhetspris senast den 30 november.

Genom Jämställdhetspriset vill vi lyfta och premiera goda exempel på jämställdhetsarbete som bidrar till en varaktig jämställdhet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar.

Jämställdhetspriset riktar sig till de som jobbar i Örebro kommun. Nomineringen kan gälla för en eller flera personer eller en hel verksamhet och gäller för både genomförda och pågående insatser. Vem som helst har möjlighet att nominera en kandidat.

Vinnaren får ett diplom och 10 000 kronor att använda för fortsatt jämställdhetsarbete och kompetensutveckling.

Läs mer och nominera senast 30 november här

Örebro kommun ska vara en jämställd kommun med utgångspunkt i de nationella målen för jämställdhetspolitiken: kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. I Örebro kommun finns en politisk jämställdhetsdelegation som samordnar jämställdhetsfrågorna i Örebro kommun.

Läs mer om hur vi jobbar med Jämställdhet här

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!