Arbetet för snabbussar går framåt – den första delsträckan från Österplan till Tybble tar form

Nu börjar de nya busshållplatserna och busskörfälten bli färdiga längs Rudbecksgatan och Universitetsallén. Arbetet med att anpassa och förbereda sträckan för ett nytt kollektivtrafiksystem med snabbussar (Bus Rapid Transit) beräknas vara färdigt i december.

Busshållplats för de nya snabbussarna.

De nya hållplatserna beräknas vara färdigställda i november.

Nya hållplatser och eget körfält för bussen

I takt med att Örebro växer behöver vi hitta effektiva lösningar för människor att transportera sig i staden. Örebro kommun och Region Örebro län förbereder tillsammans för ett nytt kollektivtrafiksystem med snabbussar. Sträckan mellan Brickebacken–Tegnérlunden är uppdelad i nio delsträckor och byggs om mellan år 2021–2025.

Nu börjar bland annat de nya busshållplatserna längs den första delsträckan ta form. Mellan Österplan och Tybble byggs tre hållplatser med hög standard. Varje hållplats består av ett långt väderskydd med sittplatser både i väderskyddet och utanför på plattformen. Hållplatserna kommer att ha ett staket av glas som separerar och skyddar från fordonstrafiken.

Röd asfalt på Rudbecksgatan.

De nya busskörfälten markeras med röd asfalt.

En av de största förändringarna längs sträckan är att vi bygger egna körfält för bussen. Både busskörfälten och de nya hållplatserna placeras i mitten av gatan, för att bussen ska påverkas så lite som möjligt av övrig trafik. Busskörfälten markeras med röd asfalt, för att det ska vara tydligt vilken sträcka som snabbussen trafikerar.

I trafiksignalerna har vi förberett en ny funktion med signalprioritet, som tillsammans med de egna körfälten gör det möjligt för bussen att förkorta sin restid – något som är avgörande för ett ökat resande. De nya körfälten och signalprioriteten ska även kunna användas av ambulans, polis och brandkår vid utryckning.

Det är inte bara nya hållplatser och körfält som nu tar form. Det här bygger vi också längs sträckan:

  • En ny passage över Rudbecksgatan vid Österplan.
  • Hastighetssäkrad passage med övergångsställe vid Almbyplan.
  • Vi tillgänglighetsanpassar alla passager.
  • Cykelställ i anslutning till hållplatser, som underlättar för dem som vill kombinera en resa med cykel och buss.
  • Ny belysning där det tidigare saknats.
  • Vi anlägger nya planteringsytor.

Första delsträckan beräknas vara färdig i december

Den första delsträckan, vid Rudbecksgatan och Universitetsallén, beräknas vara färdig i december. Den andra delsträckan, vid Kulturkvarteret, beräknas bli färdigställd under vintern 2021/2022 och den tredje delsträckan, i Brickebacken, genomförs under 2022.

Under 2023 planerar vi att fortsätta arbetet på Rudbecksgatan, då den fjärde delsträckan, från Österplan till Våghustorget, genomförs. Just nu pågår planering och förberedelser för den delsträckan.

Mer information

På snabbussar.regionorebrolan.se kan du läsa mer om införandet av det nya kollektivtrafiksystemet.

Mer information om arbetet med den första delsträckan (Rudbecksgatan och Universitetsallén) på orebro.se.

Mer information om arbetet med den andra delsträckan (Kulturkvarteret) på orebro.se.

Gatuombyggnation på Rudbecksgatan.

Gatuarbetet längs Rudbecksgatan och Universitetsallén beräknas vara färdigt i december 2021.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!