Tyck till om cykelfrämjande åtgärd

Vill du tycka till om en särskild cykelfrämjande åtgärd som genomförts i Örebro? Svara gärna på vår enkät och hjälp oss i arbetet med hur vi kan fortsätta främja cyklandet i staden.

Enkäten innehåller frågor om hur en nyligen genomförd, cykelfrämjande åtgärd har tagits emot av allmänheten och vilka effekter den har fått på cyklingen. Med hjälp av dina svar kommer vi få en större förståelse för vilka åtgärder som har effekt och hur vi kan arbeta vidare för att främja cyklandet i Örebro.

Enkäten och åtgärden är en del av projektet Fossilfritt 2030 – Rena resan med syfte att bidra till att det hållbara resandet ökar.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!