Nytänk gör hållbarhet möjligt i Örebro - nu går våra slamsugningsbilar på biogas

Man måste vara modig för att ta första steget in i framtiden. För Örebro kommun är det viktigt att vara offensiva i sina upphandlingar och ställa höga krav för att gå före mot ett mer hållbart samhälle. På Örebros gator rullar just nu ett tecken på det – slamsugningsbilar som går på biogas.

– Vi är med och bygger framtiden genom de val vi gör. Och som offentlig aktör är det viktigt att vi tar ställning. Vi är offensiva i våra hållbarhetsmål, men det innebär också att vi måste gå från ord till handling. Där är upphandling ett väldigt bra verktyg. Tack vare en pågående dialog med entreprenörer kan vi ställa rätt krav vid rätt tid och därmed ta stora steg mot hållbarhet, säger Håkan Gustafsson, verksamhetschef Avfall på Örebro kommun.

Ungefär 8 200 slamtömningar görs varje år i Örebro kommun. Det är hushåll med eget avlopp som vi har ansvar att tömma, och de ligger utspritt så att transporterna bli långa. Nu har företaget Renalls nya bilar börjat rulla i Örebro, och de drivs helt på biogas som tillverkas av örebroarnas avfall.

– Vi ska behandla avfall på bästa möjliga sätt, det står i miljöbalken, och då ingår att vi ser över hur vi belastar miljön totalt. En slambil kör väldigt mycket, det blir många mil, därför behövde vi se vad vi kan göra för att minska miljöpåverkan på transporterna, säger Viktoria Wing, avfallsingenjör på Örebro kommun.

Krav att minska miljöpåverkan

Redan förra gången slamsugning skulle upphandlas, diskuterades det hur Örebro kommun bäst ställer krav för att minska miljöpåverkan. Men då var det lite för tidigt för att man skulle våga kräva biogas som drivmedel. Nu har kommunens sopbilar gått på biogas i flera år och erfarenheten visar att det funkar bra även för tung trafik.

När diskussionerna kom upp inför denna upphandling med slamsugning landade Örebro kommun att det nu var läge att specifikt kräva biogas som drivmedel. Att man landade just i biogas och inte något annat fossilfritt drivmedel grundar sig i ett cirkulärt tänk. Avfallet i Örebro kan lokalt omvandlas till biogas, vilket gör att hela kedjan finns inom Örebro kommun. Det ger positiva bieffekter som en mer hållbar näringslivsutveckling och ökad trygghet och stabilitet när Örebro kommun själv kan vara med och styra drivmedelsproduktionen.

– Det är ju ganska häftigt när man tänker på det. Att de matrester vi kastar och det vi spolar ner i toaletterna blir till gas som sen kan driva bilarna som krävs för att hämta upp avfallet. Det vi vill kasta bort blir istället en resurs, säger Viktoria.

Bana väg för andra

Både Viktoria och Håkan är inne på att Örebro kommun, som stor offentlig aktör kan bryta ny mark och bana väg för andra.

– Vi har som stor kommun resurser och underlag för att kunna gå före. Om vi ställer höga krav kan även mindre kommuner och företag sen göra samma sak, för då har marknaden redan börjat förändras. Jag är övertygad om att vi måste våga ställa tuffa krav för att ställa om till ett hållbart samhälle. En fråga som alltid dyker upp är så klart kostnaden. Blir det dyrare att tänka hållbart? Priset per slamsugning är i vår upphandling lägre än genomsnittet i landet. Vi har lyckats hålla ett bra pris och samtidigt fått igenom ett bättre hållbarhetstänk, säger Viktoria.

Kort fakta

  • Det finns totalt tre stycken slamsugningsbilar i Örebro kommun.
  • Det utfärdas ca 8 200 tömningar per år.
  • Slamsugningsbilarna har en körsträcka om ca 3 700 mil per år.

Läs mer om biogas i Örebro här

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!