Företag bjuds in till tävling för att få fler att cykla till jobbet

Nu bjuds företag i Örebro tätort in att delta i Heja cykeln – en tävling för att få fler att ta cykeln till och från jobbet. Örebro kommun hoppas genom tävlingen kunna visa vilka vinster vi tillsammans kan göra, både för oss själva och klimatet, genom att ändra våra resvanor. Den arbetsplats som ändrar sina resvanor mest har även chans att vinna en lådcykel.

I en stad av Örebros storlek blir det för varje år allt viktigare att minska koldioxidutsläppen. Samtidigt som en del fortfarande kan och ska jobba hemifrån, är det också många örebroare som behöver ta sig till och från jobbet varje dag:

– Ofta är det just de kortare resorna som kan bytas ut till ett mer hållbart transportmedel. Många har korta avstånd till jobbet och det kan verkligen bli en skillnad för klimatet om fler väljer att cykla. Det är redan många som cyklar idag, men också många som tar andra fordon av gammal vana. Det finns så många fördelar med att cykla och det hoppas vi att fler kommer upptäcka genom att delta i tävlingen, säger Hanna Malm, trafikplanerare på Örebro kommun och delprojektledare inom EU-projektet Fossilfritt 2030 – Rena resan.

Örebro kommun ingår i ett treårigt EU-projekt, Fossilfritt 2030 – Rena resan, som drivs av Region Örebro län och vars syfte är att minska klimatpåverkan från resor i östra Mellansverige. I våras växte bland annat markmålningar fram på två utvalda platser längs cykelstråket mellan centrum och universitetet, i samarbete med OpenArt, för att locka fler att cykla i Örebro. I september drar tävlingen Heja cykeln igång som ytterligare en del av projektet:

– Tävlingen riktar sig till företag i Örebro tätort och alla anställda på de företag som anmäler sig är välkomna att delta. Vi hoppas att tävlingen ska fungera som en gemensam, rolig aktivitet på arbetsplatsen samtidigt som man gör ett bra val för både klimat och sin egen hälsa, berättar Hanna Malm.

För att tävlingen ska bli så rättvis som möjligt med hänsyn till antalet anställda, kommer en procentuell beräkning av varje verksamhets resvanor göras under tävlingsperioden.

Anmälan senast 5 september

  1. Anmäl din arbetsplats till tävlingen senast 5 september via stadsbyggnad.trafik@orebro.se. I anmälan behöver du ange vilken verksamhet som anmälan gäller för, antalet anställda, könsfördelning på arbetsplatsen (för statistik) och en kontaktperson för tävlingen.
  2. Efter anmälan kommer kontaktpersonen som du uppgett i anmälan, få mer information och ett stödmaterial för tävlingen.
  3. Alla medarbetare anger sin startpunkt – det vill säga hur resvanorna ser ut idag - via ett digitalt formulär.
  4. Du och dina kollegor samlar poäng genom att cykelpendla till och från jobbet under perioden 20 september - 3 oktober. Arbetsplatsen som samlar flest poäng genom att ändra sina resvanor, vinner en lådcykel!
Lådcykel. Tävlingen Heja cykeln är en del av Fossilfritt 2030 - Rena resan.

Foto: Fossilfritt 2030 - Rena resan.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!