Trähuset som är resultat av kommunens pilot­projekt har snart stommen klar

Om ett år flyttar Polisen in i huset som kan bli Sveriges första klimat­neutrala kontorshus. Nu har kommunen gjort en utvärdering av projektet, med det annorlunda upplägget, där ett arkitekt­kontor fick en option på den kommunägda marken i stället för ett fastighets­bolag.

Byggarbetsplats i korsningen Östra
Bangatan- Östra Nobelgatan

Huset börjar ta form i korsningen Östra Bangatan och Östra Nobelgatan. Sist kommer träpanelerna på fasaden, för att alla ska få samma patina. Foto: Örebro kommun

Omvänd process för mer innovativt byggande

Det var 2016 som kommunen initierade ett projekt på den kommunägda tomten i hörnet Östra Bangatan-Östa Nobelgatan. Projektet fick namnet "Vi ger arkitekten makten". Målet var att uppmuntra mer innovativt byggande genom att låta arkitekterna få större inflytande över bygg­processen.

I en utvärdering presenterar kommunen, arkitektkontoret och byggherren sina perspektiv på samarbetet och på huset som byggs. Projektet har inneburit ett risk­tagande för båda parter och en läro­process eftersom upplägget var nytt och klimat­ambitionerna var högt satta. När huset är färdigt tror kommunen att det kan bli ett nytt attraktivt land­märke vid stads­kärnans norra entré.

Visionsbild för kontorshus i trä

Visionsbild exteriör: Utopia

Ett klimatneutralt hus

När det 2017 blev klart att Utopia arkitekter blev utvalda för projektet utvecklade de ett koncept för en kontors­byggnad. Tillsammans med byggherren Castellum och bygg­entreprenören NA Bygg bearbetade de projektet till ett unikt hus. Huset som ska bli i sju våningar byggs helt i trä utom källar­våningen, vissa delar av fasaden och taket. Det innebär att när Polisen flyttar in 2022 kommer kontors­miljön vara annorlunda mot ett vanligt kontor eftersom träet kommer vara synligt även på insidan. Huset ska uppfylla villkoren för ett klimat­neutralt hus enligt certifieringen NollCO2. Det innebär att höga energi­krav ställs både vid byggandet och den framtida användningen.

Utvärderingen finns att läsa i detalj på orebro.se/byggorebro.

Interiör visionsbild från kontorshus i trä

Visionsbild interiör: Utopia

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!