Skolinspektionen stänger Al-Azharskolan Vivalla och Al-Azharskolan Mellringe

Skolinspektionen har beslutat att återkalla godkännandet för Al-Azhar Stiftelsen i Örebro, som idag driver två fristående skolor, en i Vivalla och en i Mellringe. Eleverna på de berörda skolorna kommer istället att erbjudas en plats på någon av de kommunala skolorna.

Skolinspektionens beslut att stänga den fristående Al-Azharskolan i Vivalla och Mellringe innebär att huvudmannen inte får driva skolorna vidare. Återkallandet görs på grund av bristande lämplighet i ägar- och ledningskretsen. Beslutet gäller från och med 15 juli 2021.

När en skola tvingas stänga ska eleverna istället erbjudas utbildning i en kommunal skola:

– Vi kommer att ta över ansvaret för de elever som har gått på Al-Azharskolan, efter att Skolinspektionen beslutat att stänga skolorna i Vivalla och Mellringe. Vi har börjat arbetet med hur vi ska lösa alla praktiska detaljer, framför allt var eleverna ska gå när de börjar skolan i höst men även för de elever som eventuellt behöver fritids i sommar. Så snart det är klart kommer vårdnadshavare och elever att få information, säger Karin von Stedingk, tillförordnad programdirektör Barn och utbildning.

– Alla barn i Örebro ska gå i grundskolan och vi ser just nu över hur vi kan göra övergången så smidig som möjligt för både elever och vårdnadshavare. Vi kommer även att ha tät kontakt med vårdnadshavare så att de känner till de förändringar som kommer att ske, säger Marlene Jörhag (KD), ordförande i Programnämnd barn och utbildning.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!