Åtgärder för att öka användning av biogas

Gasverksamheten inom tekniska förvaltningen har bland annat i uppdrag att öka biogasanvändningen. Som ett led i detta genomförs tillsammans med andra biogasaktörer ett flertalet åtgärder under året för att skapa bättre förutsättningar och möjligheter till att tanka biogas i Örebro.

Få alternativ kan erbjuda så många samhällsnyttor som biogasen utöver att vara en rent transportbränsle. Visste du att matavfallet från ett hushåll på fyra personer räcker för att driva en bil med biogas upp till 12 km? Syftet med åtgärderna som genomförs är att få en ökad tillgänglighet av biogas samt skapa möjligheter för fler att tanka.

Åtgärder under 2021

  • Vid tankstationen på Rejmes har operatören av anläggningen Gasum utökat gaslagret i stationen, vilket ger både en ökad driftsäkerhet samt kortare fyllningstider för fordon.
  • Med start i augusti kommer Gasum påbörja arbetet med stationen vid Gustavsvik. Anläggningen är mer än 20 år gammal och kommer uppgraderas samt förses med ny modern kompressoranläggning med 4 gånger högre kapacitet. Detta ger både mer drifttillgänglighet samt snabbare tankningar.
  • Vid Circle K Berglunda kommer Gasum att flytta tankutrustning för CNG/CBG inom tankstationen till annan plats. Detta då risken för köbildningen med de som tankar diesel är obefintlig, eftersom det blir en placering där det inte går att tanka diesel.

Läs mer om Biogasen i Örebro på orebro.se/biogas

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!