Nu är Teaterplan klar – har blivit en mer levande och grönskande plats

Teaterplan är nu klar och fått sig ett riktigt lyft. Ny belysning, grönska, utsmyckning, vattenlek och sittplatser. En plats som välkomnar till lek, vila och möten.

Omgestaltningen av Teaterplan har fokuserat på att tillvara på dess fina läge och låta det bli en ny trygg och levande plats i centrala Örebro.

– För att öka tryggheten i området är Teaterplan nu ombyggd till en inbjudande och tillgänglig mötesplats där människor vill vistas. Vi har utvecklat det uppskattade gångstråket längs ån med mer trygghetsskapande belysning och bekväma möbler. Vi har skapat flera miniparker som bjuder in till spännande lekmöjligheter. Just lekmiljö för barn är något som idag saknas i centrala Örebro, säger Ullis Sandberg (S), ordförande Programnämnd Samhällsbyggnad.

Några av de nya detaljerna för Teaterplan:

  • Lekfigurer och lekmiljöer med vatten.
  • Ny belysning.
  • Fler sittplatser, både i sol och skugga.
  • Miniparker med blommande markgrönska.
  • Välkomnande och tillgänglig entréplats vid teaterns huvudentré.
  • Torgytor med plattor och granithällar.
  • Nytt väderskydd besökare och bussresenärer.
  • Nya cykelställ.

– Vi har skapat flera olika slags miljöer, för att så många som möjligt ska trivas här. Här finns platser för att både sitta och njuta i lugn och ro, eller delta i livfull lek. Det finns många detaljer och mycket att uppleva. Utformningen utgår från platsens möjligheter, och har en koppling till den värdefulla kulturmiljön. Vattenlek har visat sig vara eftertraktad av många och nu har vi fått möjlighet att anlägga det här mitt i centrum, vilket är jättekul. Miljön runt vattenleken har många spännande inslag som kan sätta igång fantasin. Den har inspirerats av både teaterverksamhetens sceneri-språk och grönskande träskmiljöer i naturen, säger landskapsarkitekt för platsen Tina Andersson.

Historiska fynd på platsen

Ombyggnationen av Teaterplan har pågått sedan hösten 2019 då man började med att byta ut äldre vattenledningar under platsen. Vid schaktning fann man arkeologiska fynd som kan dateras från århundradena f.Kr. till tidigt 1900-tal. Man har bland annat hittat stengrunder till tre hus, där den äldsta är från 1500-tal, samt en knuttimrad stuga vars ena timmerstock daterades till 1400-tal. Man hittade även en stenlagd gata vid utgrävningen. Vill du veta mer om fynden läs mer på Arkeologgruppens hemsida.

En av flera

I Örebro finns fler parker och grönområden att njuta av. Läs mer på orebro.se - parker

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!