Starkare företagsklimat i Örebro kommun

Nya siffror visar att företagsklimatet i Örebro kommun upplevs allt starkare. Nöjd Kund Index (NKI), kommunens myndighetsutövning till företag, landar på en ännu högre nivå än förra året. Företagen ger också ett högre betyg på bred front i Svenskt Näringslivs enkät om företagsklimatet. Detta trots pandemiåret.

Årligen mäts det lokala företagsklimatet genom de oberoende undersökningarna NKI och Företagsklimat. För 2020 får Örebro kommun NKI-betyg, hela 77 på en 100-gradig skala. Det är en ökning med en enhet från 2019 som också placerar kommunen på andra plats i Sverige bland kommuner över 100 000 invånare. Resultatet är ett bevis på att kommunen lyckats bibehålla ett högt resultat och fortsätta utveckla myndighetsutövningen, trots pandemin. Särskilt höga betyg ges för kommunens bemötande, kompetens och rättssäkerhet.

– NKI speglar hur väl hela Stadsbyggnadsprocessen fungerar, och det här är ett kvitto på att den fungerar väldigt väl i Örebro, säger Erik Blohm, förvaltningschef Stadsbyggnad, Örebro kommun. En väl fungerande samhällsbyggnadsprocess innebär i sin tur att Örebro fortsätter vara attraktivt för såväl befintliga företag som nya etableringar. Det i sin tur möjliggör för kommunen att fortsätta växa och utvecklas för företag såväl som boende.

Ett myndighetsområde som utvecklat sin service till företagen är bygglov.

– Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla bygglovsverksamheten, och har särskilt fokuserat på vårt bemötande. Det är därför extra roligt att se att vi får höga resultat, säger Petra Åhlund, t.f. förvaltningschef Stadsbyggnad, Örebro kommun.

I Svenskt Näringslivs mätning får kommunen ett sammanfattande omdöme på 3,41, att jämföra med 3,25 för 2020. Resultatet har stärkts i bred front i frågor kring bland annat förståelse företagens verksamhet, tillgång till kompetens och kontakt med kommunen. Samtidigt är resultaten något lägre för kommunens upphandling och information till företag.

– Det är glädjande att se att Örebro kommun, förutom ett högt NKI-resultat, också stärker företagsklimatet och myndighetsutövningen på bred front inom Svenskt Näringslivs undersökning, säger Göran Dahlén, Näringslivsdirektör. Men vi har såklart fortfarande utmaningar och förbättringsarbete att göra inom t.ex. upphandling och kommunikation. Vår ambition är att fortsätta vara en riktigt attraktiv kommun för företag, talang och kompetens så undersökningarna kommer analyseras noggrant och ger oss ett viktigt underlag för vårt ständiga utvecklingsarbete i hela kommunen.

Fakta om mätningen

Varje år mäter Svenskt Näringsliv drygt 30 000 företags upplevelser att driva företag i sina respektive kommuner. Svaren från enkäten ger en bild av hur företagsklimatet uppfattas av företagen. I Örebro kommun har enkäten skickats ut till 400 företag år 2021, där 56 % har besvarat denna. Källa: Svenskt Näringsliv

Nöjd-Kund-Index (NKI) mäts årligen av undersökningsföretaget Origo på uppdrag av SKR. Det är en kvalitetsmätning av kommunernas myndighetsutövning där företagen svarar och bedömer information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. Mätningen genomförs inom fem myndighetsområden: Bygglov, Markupplåtelse, Serveringstillstånd, Miljö- och hälsoskydd samt Brandskydd. Källa: Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Företagsklimat, Svenskt Näringsliv.
Nöjd Kund Index, SKR.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!