Färgglada markmålningar pryder gång- och cykelbanor i sommar

I början av maj växte färgglada markmålningar fram på två utvalda platser längs gång- och cykelbanan mellan centrum och universitetet i Örebro. Syftet är att få fler örebroare att upptäcka fördelarna med att cykla.

Markmålningarna har skapats i samarbete med OpenArt och det är den amerikanska konstnärsduon Jessie & Katey som står bakom målningen. På grund av rådande restriktioner, samt projektets ambitioner att minska utsläpp från resor, har konstnärerna designat verken på distans. Det var istället konstnären Anya Blom, som bor och verkar i Örebro län, som anlitades för att realisera konstverket tillsammans med Streetworks AB som stod för utförandet.

Konsten är ett sätt att locka fler att cykla längs sträckan och att upptäcka fördelarna med cykeln. Att välja cykeln som färdsätt är bra för så väl hälsan som klimatet. Markmålningarna är även en del av EU-projektet Fossilfritt 2030 – Rena resan, vars syfte är att minska klimatpåverkan från resor i östra Mellansverige.

– Vi vill inspirera fler att cykla och hoppas att fler tar chansen att uppleva hur smidigt det faktiskt är att cykla i Örebro. Vi hoppas också att de färgglada markmålningarna sprider glädje hos örebroarna! säger Linnéa Lorinius, trafikplanerare och delprojektledare inom Fossilfritt 2030 – Rena resan.

Se bildspelet från när markmålningarna växer fram i Sveaparken!

Rena resan

Fossilfritt 2030 – Rena resan är ett EU-projektet som leds av Region Örebro län. Det är ett samverkansprojekt mellan Region Örebro län, Biogas Öst AB, Region Östergötland och Region Sörmland. Örebro kommun har flera delprojekt i projektet.

Mer information

På orebro.se/cykel finns mer information om att cykla i Örebro.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!