Tillfälligt bidrag för sommaraktiviteter 2021

Nu kan föreningar och organisationer söka ett tillfälligt bidrag för att kunna erbjuda sommaraktiviteter 2021. I och med rådande coronaläge kommer fler att semestra hemma i Örebro. Därför vill Örebro kommun tillsammans med ideella föreningar och organisationer skapa möjligheter för örebroarna att delta i meningsfulla och minnesvärda aktiviteter i sommar.

Sista ansökningsdag var 23 maj

För vad kan ni ansöka?

Det går att söka bidraget för att täcka omkostnader för era aktiviteters genomförande, exempelvis material, ledararvode eller enklare förtäring och liknande. Den maximala summan som kan sökas är ett prisbasbelopp som motsvarar 47 600 kronor. En prioritering kommer att göras med hänsyn till spridning mellan målgrupper, geografi och tillgänglighet.

Kriterier för bidraget

Förutom det ansökningsformulär där aktiviteten beskrivs ska också aktiviteten uppfylla följande kriterier:

  • Aktiviteten ska genomföras under sommaren 2021 (juni, juli, augusti)
  • Aktiviteten ska vara öppen för alla (inte bara föreningsmedlemmar)
  • Aktiviteten ska ske i enlighet med demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter
  • Föreningen/organisationen åtar sig att följa gällande restriktioner och rekommendationer för att begränsa smittspridning utifrån situationen med coronaviruset
  • Föreningen/organisationen åtar sig att följa föreskriften om särskilda begränsningar.
  • Ledare inom föreningen/organisationen ska ta del av informationen gällande idrottsföreningar och träningsanläggningar.

Så här går ansökan till

Ansökan skickas in via Örebro kommuns bidragssystem, Interbook GO. Ansökan ska vara kommunen tillhanda senast 23 maj. Det finns ingen kompletteringstid, ansökan samt årsmöteshandlingar från det senaste genomförda årsmötet måste vara komplett när ansökningstiden går ut.

Bedömningar och beslut lämnas löpande. Utbetalning av bidraget sker senast 15 juni, till det plus- eller bankgiro som är angivet i Interbook GO.

Förutom att frågorna i ansökningsformuläret ska besvaras ska också följande årsmöteshandlingar finnas uppladdade i Interbook GO:

  • Signerat årsmötesprotokoll
  • Verksamhetsberättelse
  • Ekonomisk redovisning
  • Signerad revisionsberättelse

Om er förening inte finns registrerad i Interbook GO, så måste ansökan om registrering skickas in och godkännas innan ni kan ansöka om bidraget.

Om aktiviteten inte går att genomföra

Om hela eller delar av den planerade aktiviteten inte kunnat genomföras på grund av begränsningsförordningen, restriktioner från Folkhälsomyndigheten eller någon annan anledning till följd av coronapandemin blir föreningen återbetalningsskyldiga.

Efter att aktiviteten är genomförd

Återrapportering och redovisningen ska göras i bidragssystemet snarast möjligt efter genomförd aktivitet, dock senast 30 september. Kopior på kvitton och fakturor ska bifogas i redovisningen. Underlåtelse att redovisa det beviljade bidraget kan medföra återbetalningsskyldighet av hela beloppet.

Likt sommaren 2020 så kommer det bli en sommar där vi behöver fortsätta att följa både rekommendationer och fysiskt distansera oss, samtidigt som många bedöms stanna hemma i Örebro under sommaren.

Örebro kommun har en viktig roll när det gäller att, inom ramen för de begränsningar som gäller utifrån smittspridningsrisk, stimulera till hälsofrämjande och meningsfulla upplevelser även under dessa förutsättningar.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!