Nära 12 000 personer deltar i Örebros skräpplockardagar

63 av Örebro kommuns förskolor och skolor kommer delta i Skräpplockardagarna som hålls 8–16 maj. Kommunen samarbetar även med Städa Sverige som via lokala sponsorer har engagerat ett 20-tal föreningar. Dessutom har ett antal privatpersoner anmält sig.

Skolbarn som lägger skräp i en plastpåse och en pojke visar en kapsyl.

Foto: Håll Sverige rent

Håll Örebro rent

– Örebro skräpplockardagar är en samordnad insats under en vecka för att visa på den samlade kraften i att hålla Örebro rent. Detta är en årlig kampanj som Håll Sverige rent ordnar där vi hakar på med lite lokala aktiviteter. Under pandemin har det handlat om att uppmuntra utvalda föreningar att skapa egna plockningar, säger Andreas Sävenstrand, miljöstrateg på Örebro kommun.

– Det är oerhört kul att se så många engagera sig i detta arbete, men samtidigt bekymmersamt att så mycket skräp slängs på fel ställen. Skräpet förstör inte bara upplevelsen av en plats, det är även direkt farligt för djur och natur i många fall. Därför vill jag uppmana alla som skräpar ner att förändra sitt agerande och såklart tacka alla er som hjälper till och städar upp. Vi vill såklart ha ett rent Örebro utan skräp där det inte ska vara, säger Jimmy Nordengren (C), ordförande i Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling.

Skräpplockardagarna

Den 8–16 maj kommer 11 861 personer att delta i Örebros skräpplockardagar. De flesta deltagarna kommer från 63 förskolor och grundskolor i Örebro kommun. De kommer att städa sitt närområde. Men det finns också 133 deltagare från tre föreningar och ytterligare tolv deltagare som privatpersoner har anmält. De väljer själva var de vill plocka skräp.

På grund av coronapandemin ordnas inga stora gemensamma event utan var och en håller i sin mindre träff och lägger upp det på ett sätt så att alla kan hålla avstånd och följa de allmänna rekommendationer som finns för att minska smittspridningen av covid-19.

Mer information om Skräpplockardagarna finns på hsr.se/skrapplockardagarna

Städa Sverige

Örebro kommun samarbetar även med Städa Sverige som via lokala sponsorer har engagerat 19 idrottsföreningar samt en scoutkår. De kommer att städa i områdena kring de två ICA maxi-butikerna i Örebro, som tillsammans med Öbo sponsrar projektet. Städuppdraget innebär att ungdomarna under 3–4 timmar plockar skräp i grönområden, längs cykelvägar, i bostadsområden och stadsnära naturreservat. Vid en liknande insats som Städa Sverige gjorde i Örebro hösten 2020 samlades 3 ton skräp in.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!