Fler utbildade via Yrkesvux och satsningar på lokala företagare

Fler utbildningsplatser vid Yrkesvux och fler kompetenssatsningar för näringsliv bland annat inom handel och besöksnäring. Det är några av de åtgärder som gjorts under året med tillväxt- och arbetsmarknadspaketet.

Det har snart gått ett år sedan Kommunstyrelsen beslutade om en stor satsning som ska gå till tillväxt- och arbetsmarknadsåtgärder. Detta för att utbilda fler för att möta den arbetskraft som behövs samt stötta tillväxten för Örebros företagare under pandemin.

– Tack vare medel från paketet i tillväxt- och arbetsmarknadsåtgärderna har vi kunnat öppna upp för ytterligare 130 nya platser och ökat antal elever med över 30 procent. Vi har även fått möjlighet att i kontakt med branschen, utveckla och förädla våra utbildningar och knyta företag närmare utbildningarna. Vi ser även över behoven av att ta fram nya utbildningar. Tillverkningsindustrin är en av branscherna som vi gör noggrann kartläggning av behoven och matchar med våra utbildningsinsatser. Vi har fått väldigt bra respons från våra elever som börjat på våra utbildningar i höst. Elever har beskrivit att utbildningen och lärarna ger hopp och möjligheter i utmanande tider som nu, säger Linus Jonasson, rektor vid Yrkesutbildningscenter.

Vid Yrkesvux studerar eleverna till ett yrke på gymnasienivå där man på ca. ett år kan vara färdigutbildad och på väg ut på arbetsmarknaden. Tillväxtpaketet genererade flera nya utbildningar som: Installationselektriker, Servicetekniker, Larmtekniker, Distributionselektriker, Byggutbildning. Yrkesvux fick även möjlighet att öppna upp för fler platser på redan befintliga utbildningar som; Kock, Värdskap och service inom hotell och handel samt Trädgårdsutbildning.

Resurs för att stötta företagarnas behov och kompetenshöjning

Inom handel och besöksnäring har kommunen tillsammans med City Örebro tillsatt en resurs under hösten för att identifiera företagarnas behov av utveckling. Både när det gäller City Örebros medlemmar och andra företagare inom handel och besöksnäring i hela kommunen. Här har företagen och deras anställda fått möjlighet att fortbilda sig inom bland annat Tripadvisor, Google My Business, Google Analytics, Google Ads och sökordsoptimering.

Satsningar på lokal e-handel

Ytterligare satsningar kommer att göras för att stärka handel och restauranger i Örebro kommun. Med City Örebro som värd kommer såväl medlemmar som andra verksamheter att kunna vara med i en ny gemensam e-handelsplattform. Via denna portal kommer kunderna att kunna handla online hos alla de verksamheter som ansluter sig och sedan betala för alla varor i en gemensam kassa. Dessutom erbjuds alla kunder som bor i Örebro tätort hemleverans samma dag. Under en dag per vecka är det dessutom tänkt att erbjuda alla kunder inom kommungränsen hemleverans. Projektet har initierats av City Örebro som beviljas stöd från tillväxt- och arbetsmarknadspaketet samt stöd från ALMI Mälardalen.

– Vi ser att kundernas vilja att stötta det lokala har stärkts under pandemin, och vi tror att vi genom denna satsning kan ge stadskärnan den stöttning som krävs för att även i framtiden kunna erbjuda ett brett utbud, oavsett om vill handla på plats eller hemifrån. Intresset från medlemmarna är stort och vi planerar att starta upp under försommaren, säger Stina Storm VD, City Örebro.

– Vi på Almi anser att det är viktigt att företag kan utvecklas och växa, detta gör vi genom att erbjuda affärsutveckling och lån, gärna i kombination. Vi tycker att denna satsning från Örebro kommun och Örebro city är viktig och vi bidrar gärna med våra affärsutvecklingsinsatser till företag som vill vara med på denna satsning. Det är viktigt att man som företagare tänker genom sin affärsmodell när man börjar arbetet med e-handel, där kan vi på Almi vara ett bollplank. Ett av Almis prioriterade insatser är att stötta företag på deras digitaliseringsresa, säger Mikael Fällman på Almi Mälardalen

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!