Ansträngt läge i förskolan och grundskolan

Många medarbetare i förskolan och grundskolan är just nu frånvarande och läget på många förskolor, fritidshem och grundskolor är ansträngt. Det innebär att åtgärder som till exempel förkortade öppettider kan behöva vidtas i vissa verksamheter.

Just nu ser vi den högsta smittspridningen i Örebro län sedan pandemin startade. Många av medarbetarna i våra förskolor och grundskolor är frånvarande. Frånvaron har olika orsaker så som konstaterad covid-19, väntan på provsvar, att man sitter i karantän eller andra anledningar och sjukdomar.

– Det är viktigt att våra verksamheter kan hålla öppet, för barnens skull och för att vårdnadshavare ska kunna arbeta. Läget är tufft just nu och jag har full förståelse för att vårdnadshavare kan känna oro. Men man kan vara trygg med att en säker arbetsmiljö för barn och personal alltid är vår högsta prioritet, säger Katarina Arkehag, förvaltningschef Förvaltningen förskola och skola.

Förändringar kan ske med kort varsel

Att smittspridningen nu ökar snabbt i vårt län påverkar våra verksamheter och kan leda till att vi behöver ställa om med kort varsel på grund av personalbrist. Personalbristen leder även till att många vikarier jobbar i våra förskolor, grundskolor och fritidshem. Det kan innebära att du som är vårdnadshavare möter annan personal än vad du är van vid på ditt barns förskola, grundskola eller fritidshem.

Det kan hända att vissa förskolor behöver vädja till vårdnadshavare med barn som har plats 15 timmar per vecka att hålla sina barn hemma, om det är möjligt. Några av våra förskolor har behövt stänga helt på grund av personalbrist under en period och några har förkortat sina öppettider för att klara bemanningen.

Vissa skolor har bedrivit undervisning på distans, helt eller delvis, under perioder. Distansundervisning kan bli aktuellt även framöver. Du som är vårdnadshavare får alltid information direkt från din förskola eller grundskola om vad som gäller.

Våra förskolor och grundskolor håller alltid öppet för barn med särskilda behov eller när barnets samtliga vårdnadshavare arbetar i samhällsviktiga yrken och inte kan ordna omsorgen på annat sätt.

– Vi följer utvecklingen noga och gör noggranna bedömningar utifrån läget varje dag och beslutar om de åtgärder som behövs för att kunna hålla våra verksamheter igång. Vår personal gör ett fantastiskt jobb i en svår situation och jag är tacksam för den förståelse vårdnadshavare visar. Jag vill även påminna om hur viktigt det är att barn med symtom stannar hemma för att inte smitta andra, säger Katarina Arkehag.

Mer information för vårdnadshavare

På sidan orebro.se/coronavirus-vardnadshavare finns mer information för dig som är vårdnadshavare, exempelvis om hur det fungerar med avgiften i förskolan när du har ditt barn hemma efter vädjan från rektorn.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!