Undersökning av vårdnadshavares syn på informationen runt coronaviruset

Nu genomför Örebro kommun en undersökning av vårdnadshavares syn på informationen om förskolornas och skolornas anpassningar för att minska smittspridning av coronaviruset.

Undersökningen görs i form av en enkät och riktar sig till vårdnadshavare med barn på någon av Örebro kommuns förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Frågorna handlar om vad vårdnadshavarna anser om den information de fått runt de anpassningar som förskolorna och skolorna genomfört med anledning av coronaviruset.

Vårdnadshavarna får bland annat svara på vilka källor de främst använt sig av för att få information runt anpassningarna av verksamheten och ge sin syn på informationen (är det lätt att hitta information, är den lätt att förstå och till nytta för dem, anser de att de får tillräckligt med information osv.). De får även en chans att lämna synpunkter om det finns något i informationen till dem som de skulle önska att kommunen bör ändra på.

– Våra förskolor och skolor arbetar hela tiden aktivt med att anpassa verksamheten för att minska risken för smittspridning. Vårdnadshavare är därför en av de målgrupper som verkligen behöver nås med information under pågående pandemin, säger Margareta Wall, kommunikationsdirektör.

– Med den här undersökningen vill vi ta reda på om vi behöver justera något i kanaler, budskap eller liknande för att bli ännu bättre på att nå de som informationen riktar sig till, säger Margareta Wall.

Enkäten skickas till ett slumpmässigt urval från samtliga kommunala förskolor, grundskolor och gymnasieskolor, dvs. alla vårdnadshavare kommer inte att få undersökningen. Har du inte fått enkäten men ändå vill framföra synpunkter på kommunens information med anledning av pandemin, går det bra att mejla till Örebro kommuns servicecenter på servicecenter@orebro.se.

Resultatet av undersökningen kommer att presenteras på orebro.se när utvärderingen är klar. Om du har några frågor om utvärderingen är du välkommen att kontakta Örebro kommuns servicecenter.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!