Renovering och utveckling av Askenäs

Nu inleds renoveringen och utvecklingen av Askenäs vård- och omsorgsboende samt gruppbostäder. Förnyelsen innebär rivning, nyproduktion samt renovering. När allt är klart våren 2024 finns där 48 moderna och tillgängliga bostäder i vård- och omsorgsboende samt gruppboende.

En renovering och utveckling av boendemiljön i Askenäsområdet har varit efterlängtad under en längre tid. Husen är byggda i slutet av 1960-talet och i stort behov av en översyn. Våren 2020 stod alla inblandade beredda i startgroparna, men när pandemin tog fart pausades byggstarten. Nu är det dags att påbörja arbetet, och med stor hänsyn till riktlinjer och rekommendationer kring coronaviruset.

– Det är sällan som ordet "äntligen" använts mer passande än nu. Äntligen kan förnyelsen av Askenäsområdet starta efter så lång tid. Jag vet att detta är efterlängtat och att de boende, personalen och alla i Odensbacken ser fram emot att se när nya Askenäs står klart. Det är en viktig satsning för framtidens vård och omsorg, säger John Johansson (S), ordförande Programnämnd social välfärd.

– Detta är efterlängtat och vi ser fram emot nya fräscha lokaler, anpassade efter den verksamhet vi bedriver. Även utemiljön utformas så att den underlättar för utevistelse, vilket bidrar till stor glädje när det är klart. Den här byggnationen är ett lyft för hela Odensbacken som ort, både som arbetsplats men framför allt för alla som någon gång i livet har en anknytning till oss, antingen för att de själva eller en närstående har behov av vård och omsorg, säger Elisabet Tinglöf, enhetschef för Askenäs vård- och omsorgsboende.

Ett omfattande projekt

I maj inleds projektet med nyproduktion av en gruppbostad med sex lägenheter söder om de befintliga husen. Samtidigt startar renoveringen av byggnaden i västra delen, som blir ytterligare en ny gruppbostad.

Under de kommande tre åren berörs alla hus och de boende kommer att få flytta till andra bostäder under tiden. Ambitionen är inte bara att renovera utan att skapa en rogivande och stimulerande känsla samt förbättrad funktionalitet i boendemiljön, både ute och inne. Efter färdigställandet har Askenäs 36 bostäder i vård- och omsorgsboendet, tolv gruppbostäder, gemenskapsytor, storkök, lokaler för hemtjänst och dagvård samt en tillgänglig utemiljö.

Illustration: Arkitektur & Byggnadsvård

Illustration av renovering och utveckling av Askenäs vård- och omsorgsboende. Illustration: Arkitektur & Byggnadsvård

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!