Årets studentfirande och avslutningar

Den rådande pandemin innebär att vi även i år måste anpassa studentfirande och avslutningar i våra gymnasieskolor, grundskolor och förskolor så att de kan ske på ett säkert sätt.

Studentfirande på gymnasiet

Just nu pågår förberedelser och planering inför årets studentfirande. I och med rådande läge är det svårt att planera och förutsättningarna kan förändras fort.

– Vi har inte alla svar på plats idag men vi kan berätta om de stora dragen som är oberoende av smittläget. Skolorna kommer att återkomma med de sista detaljerna när vi vet mer om läget för smittspridningen och vilka lösningar som är möjliga, säger Mokhtar Bennis, gymnasiechef.

Studenten firas under flera dagar

Vi kommer även i år att sprida ut studentfirandet på kommunala gymnasieskolor över flera dagar för att kunna fira på ett smittsäkert sätt och göra dagen så härlig som möjligt för våra studenter. I år kommer vi att fira tisdag, onsdag och torsdag 8–10 juni med undantag för Riksgymnasiet för döva och hörselskadade och Särskolan som kommer att fira på fredagen 11 juni.

Våra fem gymnasieskolor har olika förutsättningar och kommer därför att genomföra firandet på lite olika sätt. Varje gymnasieskola ser nu över och planerar sitt studentfirande. Senast i slutet av april kommer elever och vårdnadshavare att få information från sin skola om vad som gäller för just sin klass och student.

Det mesta firas traditionellt men inget utspring

Det är i år inte möjligt att ha ett traditionellt utspring med mottagande familj och vänner. Detta utifrån rådande läge med begränsningar på allmän plats. Gymnasieskolorna anordnar som vanligt en avslutningsceremoni där eleverna träffas och firar på ett traditionsenligt sätt.

Ingen studentkortege med flak i år heller

Transportstyrelsen har beslutat att förlänga de tillfälliga reglerna som innebär förbud mot att åka på bland annat lastbilsflak. Med andra ord kommer det inte heller i år bli tillåtet med studentkortege. Här kan du läsa mer om Transportstyrelsens beslut.

Studentbaler och fester

De delar av studenten som elevkårerna och de olika klasserna i vanliga fall ansvarar för, till exempel bal och champagnefrukost, är arrangemang som vi från skolledningen inte är inblandade i. Det är viktigt att vi tillsammans hjälps åt och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Avslutningar för gymnasiet, grundskolan och förskolan

Avslutningar för gymnasiets årskurs 1 och 2

– I år ser vi att det är möjligt att även fira skolavslutning för årskurs 1 och 2, eftersom vi nu har våra elever på skolan på deltid, till skillnad från förra året. Våra skolor kommer att återkomma med mer information om hur det kommer att gå till, säger Mokhtar Bennis.

Avslutningar i förskolan och grundskolan

I år kommer förskolans eventuella sommaravslutningar att ske utan att vårdnadshavare och andra gäster bjuds in.

Även i grundskolan sker skolavslutningar utan vårdnadshavare och andra gäster. Eleverna kommer att ha avslutning tillsammans med sina klasskamrater och lärare. För elever i årskurs 9 innebär detta att det inte arrangeras några avslutningsbaler.

– Varje verksamhet kommer att planera för en avslutning som blir så bra som möjligt för våra barn och elever och som är anpassad utifrån rådande smittläge och rekommendationer, säger Katarina Arkehag, förvaltningschef förskola och skola.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!