Örebros befolkningsökning bromsade in 2020

Örebro kommun fortsätter att vara Sveriges sjätte mest folkrika kommun, men befolkningsökningen under 2020 var betydligt blygsammare än tidigare år. Minskad inflyttning, ökad utflyttning och viss överdödlighet under coronapandemin var bidragande faktorer.

Under 2020 stod de minsta kommuninvånarna för den största delen av befolkningsökningen. Foto: 360 You Photography/Scandinav

Folkmängden i Örebro kommun ökade med 685 personer under 2020 till totalt 156 381 personer. Därmed fortsätter Örebro kommun att vara Sveriges sjätte mest folkrika kommun, enligt SCB:s befolkningssiffror. Men ökningstakten avtog drastiskt under 2020, från en årlig ökning med i snitt över 3 000 personer under perioden 2017–2019.

Födelseöverskottet största delen av ökningen

Den största delen av ökningen står födelseöverskottet för, dvs att det föds fler än det dör. Födelseöverskottet stod för en befolkningsökning på drygt 520 personer under 2020.

– Det är en låg siffra om man ser tillbaka på befolkningsutvecklingen under 2000-talet. En viss överdödlighet i och med coronapandemin kan ha bidragit till att dödstalen under året var högre än tidigare år. Ungefär 100 personer fler avled 2020 än året innan, säger Staffan Berge Holmbom, statistiker på Örebro kommun.

Fler flyttade hit än härifrån

Resterande del av befolkningsökningen, ungefär 160 personer, stod ett positivt flyttnetto för. Ett positivt flyttnetto innebär att fler flyttade till kommunen än härifrån. Flyttnettot på 160 personer kan dock jämföras med 1 620 personer 2019 och hela 2 970 personer 2017. Minskningen 2020 beror på att inflyttningen till kommunen minskat samtidigt som utflyttningen ökat markant.

Störst utflytt bland studenter och barnfamiljer

Under slutet av år 2020 var det tydligt att många personer i åldrarna 20–24 flyttade från Örebro kommun.

– Det kan åtminstone delvis förklaras av att många studenter på Örebro universitet väljer att inte bo kvar i stan då undervisning sker på distans. Dessutom ökade utflytten av personer i åldrarna 30–40 år till andra kommuner i länet, vilket indikerar en ökad utflytt av barnfamiljer till Örebros kranskommuner, säger Staffan Berge Holmbom.

Grannkommunerna med bäst pendlingsavstånd ökar

Totalt sett ökade Örebro län sin folkmängd med 838 personer under 2020, vilket är en nästan lika kraftig minskning i befolkningstillväxt som Örebro kommun haft. Men skillnaderna mellan länets olika kommuner är stora, främst är det Kumla (98 personer), Askersund (81 personer) och Lekeberg (135 personer) som sticker ut med ett positivt flyttnetto från det egna länet under 2020.

– Av det kan vi dra slutsatsen att det är kommunerna med bäst pendlingsmöjligheter till Örebro som inte fick någon nedgång i befolkningstillväxten förra året, säger Staffan Berge Holmbom.

Här kan du läsa Örebro kommuns befolkningsprognos 2021-2030

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!