Hur går arbetet för ett klimatneutralt Örebro?

Örebro kommuns långsiktiga mål är att vara en klimatneutral kommun 2045. Produktion av egen vind- och solel, samt biogasfordon är några projekt som har bidragit till att Örebro kommunkoncern har minskat sina utsläpp av växthusgaser med 70 procent sedan år 2000. Samtidigt har utsläppen för Örebro som plats minskat med 35 procent.

Med anledning av Earth Hour 27 mars ges här exempel på hur utsläppen har minskats, och Klimatsmart vardag lanserar en ny sida med örebroarnas egna klimatsmarta tips. Se vad andra gör och få inspiration och tips på vad du själv kan göra för att bidra till ett klimatneutralt Örebro.

Exempel på projekt som minskat utsläppen

Här är några exempel på hur Örebro kommunkoncern har arbetat för att minska utsläppen av växthusgaser.

Solceller på Änglandaskolan

Stor byggnad med solceller på taket sedd uppifrån luften.

Foto: Futurum Fastigheter

Änglandaskolans tak är fyllt av solceller, dessutom är de kopplade till ett batterilager som gör att elen kan användas vid andra tillfällen än när den produceras. Futurum fastigheter har som mål att bygga solceller på alla fastigheter där det är bra solläge.

Ishallen sparar energi

Ishall med ishockeyrink innomhus.

Foto: Örebroporten

Örebroporten har bytt kylsystem på ishallarna på Eyraområdet så att den överskottsvärme som uppstår nu används till att producera kyla. Åtgärden har sparat energi motsvarande årsförbrukningen för 200 villor.

Biogasbilar

Närbild på en bil med texten "Miljöbil biogas" tryckt på dörren.

Foto: Örebro kommun

Örebro kommun har successivt bytt ut sina bilar så att 75 procent, av de cirka 440 personbilarna, nu drivs av förnybar och lokalproducerad biogas. Det pågår även ett utbyte av lastbilar och andra fordon.

Carport med solceller för elbilar

En elbil står inkopplad med en sladd i en carport med solceller på taket.

Foto: ÖBO

Örebrobostäder (ÖBO) har byggt en carport med plats för 16 elbilar. Carporten har solceller på taket och producerar sin egen el. ÖBO har 60 procent laddbara personbilar i sin fordonsflotta.

Örebroarnas klimatsmarta tips

På lördag 27 mars är det Earth Hour. För att uppmärksamma det lanserar Klimatsmart vardag en ny sida där tidigare deltagare i Klimatsmart vardags utmaningar delar med sig av sina bästa klimatsmarta tips. Se vad andra gör och få inspiration och tips på vad du själv kan göra för att bidra till ett klimatneutralt Örebro. Läs Örebroarnas klimatsmarta tips här.

Läs mer om Earth Hour på Världsnaturfondens webb.

Missa inte klimatsmarta utmaningar, tips och inspiration – följ Klimatsmart vardag på Facebook/klimatsmartvardag och Instagram @klimatsmartvardag

Ett klimatneutralt Örebro

Örebro kommun antog den senaste klimatstrategin år 2016. Det långsiktiga målet är att vara en klimatneutral kommun år 2045. Klimatstrategins mål rör både Örebro kommun som organisation (kommunkoncernen) och Örebro som plats (geografiskt område). Flera mål var satta till 2020 och varje år sammanställs en uppföljning av arbetet och utsläppen inom klimatområdet. Här kommer en kort sammanfattning om hur arbetet har gått.

Läs Klimatstrategin från 2016. Pdf, 940.8 kB. (Pdf, 940.8 kB)

Så har det gått för Örebro kommunkoncern

Örebro kommunkoncern har minskat utsläppen med 70 procent sedan år 2000. Framgångsrikt arbete har gjorts inom minskad elanvändning, fossilfria transporter och minskad klimatbelastning från livsmedel. Två exempel är att cirka 90 procent av kommunkoncernens totala elanvändning kommer från egen produktion av förnyelsebar energi, och att cirka 75 procent av personbilarna inom koncernen drivs av el eller biogas.

– Att utsläppen har minskat visar att vi är på rätt väg. Mycket bra arbete görs redan, men faktum är att omställningstakten behöver öka, säger Jimmy Nordengren (C), ordförande i Örebro kommuns utskott för hållbar utveckling, och fortsätter:

– Genom det antagna programmet för hållbar utveckling och pågående arbete med en koldioxidbudget arbetar vi med målet att allt kommunalt arbete ska ske med fokus på en hållbar framtid. Vad gäller Örebro som plats behöver vi alla hjälpas åt; kommun, akademi, näringsliv, civilsamhället och alla medborgare, för att bidra i den hållbara omställningen.

Så har det gått för Örebro som plats

För Örebro som plats är det långsiktiga målet att utsläppen ska vara mindre än 1 ton koldioxidekvivalenter per invånare år 2045. Utsläppen för Örebro som plats har minskat med 35 procent från år 2000. År 2018 var utsläppen 4,7 ton koldioxidekvivalenter per invånare, så det är fortfarande långt kvar till målet.

Koldioxidbudget för Örebro

Enligt Naturvårdsverkets statistik från 2018 uppstår 57 procent av utsläppen i andra länder, till följd av svensk konsumtion. För att få en bättre helhetsbild och ett uppdaterat nuläge arbetar Örebro kommun med att ta fram en koldioxidbudget med ett konsumtionsbaserat perspektiv.

Koldioxidbudgeten ska ge fördjupad förståelse över vilka områden som har störst klimatpåverkan. Budgeten ska också visa vilket utsläppsutrymme vi örebroare har att förhålla oss till, utifrån Parisavtalet och den globala koldioxidbudget som avtalet bygger på.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!