Nu växer Örebros nya vattenreservoar på höjden

Det är något stort på gång i Södra Örebro! Bygget av Örebros nya vattenreservoar har pågått i ett år. Nu är gjutningen av den enorma vattencisternen igång och väggarna börjar växa på höjden.

Drönarbild över bygget av vattenreservoaren

Februari/mars 2021. Gjutningen av första varvet på vattencisternen är i full gång. Foto: NCC

Allt fler vill leva och bo i Örebro, samtidigt behöver vårt kära vattentorn Svampen gå i pension. Som en del i att trygga den växande stadens framtida vattenförsörjning bygger Örebro kommun nu en ny större vattenreservoar på en höjd i Adolfsberg, i Södra Örebro. Vattenreservoaren, som har namnet Lyra, planeras stå färdig hösten 2022. På uppdrag av Örebro kommun är det NCC som bygger den nya vattenreservoaren.

– Det är ganska precis ett år sedan vi startade bygget, så det är härligt att vi nu kommit till gjutningen av själva vattencisternen och får se väggarna börja växa fram. Över 500 betongbilar kommer det att bli innan vi är klara! säger Stefan Sjögren, enhetschef Vattenverket.

Väggarna gjuts i tre etapper på höjden. Första varvet beräknas vara klart till påsk. När cisternen är klar kommer den att vara 18 meter hög, med ytterfasaden hela 35 meter på högsta punkten, och rymma 15 000 kubikmeter vatten.

– Den kommer att synas på långt håll, och bli lite av ett nytt landmärke här i Örebro. Men så är den ju också dimensionerad för att klara vattenförsörjningen för vår växande stad för lång tid framöver, säger Jenny Johrin, chef för Vatten och avlopp.

Visionsbild över vattenreservoaren Lyra

Så här kommer Örebros nya vattenreservoar ”Lyra” att se ut. Bild: Lars Anfinset, Ett Ark Arkitektur.

Hur fungerar en vattenreservoar?

En vattenreservoars viktigaste uppgift är att fungera som en tryckutjämnare, så att trycket i ledningarna varken blir för högt eller för lågt. Nattetid är det färre som använder vatten och då fylls vattenreservoaren med vatten, dagtid ökar förbrukningen och då fungerar vattenreservoaren som en buffert och vattnet som lagrats under natten släpps ut i ledningarna.

37 miljoner liter dricksvatten varje dag

Det råvatten som efter behandling blir Örebros dricksvatten hämtas från Svartån. Varje dag distribueras hela 37 miljoner liter vatten ut från Vattenverket till nästan 140 000 invånare i Örebro och Lekeberg. I Örebro finns 194 mil kommunala vatten- och avloppsledningar för att transportera dricksvattnet ut till kommuninvånarna och sedan se till att vattnet efter användning når Avloppsreningsverket för att renas. Vi är stolta över att varje dag, dygnet runt, året om kunna leverera rent och fräscht dricksvatten direkt i kranen till örebroarna!

Läs mer och följ bygget av Lyra i bilder och via webbkamera.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!