Gatuarbeten vid Kulturkvarteret under 2021

I mars börjar vi bygga klart gatorna vid Kulturkvarteret, samtidigt förbereder vi även för snabbussar. Arbetet beräknas var klart vintern 2021/2022.

Karta som visar gatorna runt Kulturkvarteret och markeringar för de fyra olika etapperna.

Gatorna och å-stråket vid Kulturkvarteret byggs om i fyra etapper för att synka tillgängligheten i området.

Fyra etapper

Gatorna och å-stråket vid Kulturkvarteret kommer att byggas klart i fyra etapper under 2021. Entreprenör för gatuarbetet är Brogrund. Vi passar även på att förbereda för snabbussar. Gatuarbetena startar i mars och beräknas vara färdiga vintern 2021/2022. Entreprenör för å-stråket upphandlas senare under året.

Läs mer om snabbussarna på orebro.se/snabbussar

Aktuell information om busstrafiken hittar du på Länstrafikens webb.

Så påverkar gatuarbetena trafiken

Etapp 1: mars-augusti

Fabriksgatan kan stängas av för allmän trafik. Undantag för räddningsfordon och varutransporter. Gående och cyklister kommer att kunna passera. In- och utfarter kommer vara tillgängliga.

Etapp 2: mars-augusti

Nygatan kan komma att ha begränsad framkomlighet för fordonstrafik, men in och utfarter kommer att vara tillgängliga. Gående kommer att kunna passera. In- och utfarter kommer vara tillgängliga.

Etapp 3: augusti-december

Fabriksgatan, norr om korsning med Nygatan, kan stängas av för allmän trafik. Undantag för räddningsfordon och varutransporter. Gående och cyklister kommer att kunna passera.

Fabriksgatan, söder om korsning med Nygatan, kan vara delvis avstängd för allmän trafik. Gatan kan komma att vara enkelriktad med tillåten körriktning söderut mot Rudbecksgatan. Gående och cyklister kommer att kunna passera.

In- och utfarter kommer vara tillgängliga.

Etapp 4

Å-stråket längs Svartån bakom Kulturkvarteret byggs klart. Entreprenör för å-stråket upphandlas senare under året.

Kulturkvarteret

Kulturkvarteret ska bli en gränsöverskridande plats för upplevelser, lärande och möten för alla – men med ett särskilt fokus på barn och unga. Här kommer bland annat Stadsbiblioteket och Kulturskolan att flytta in.

Läs mer om Kulturkvarteret på orebro.se/byggorebro/kulturkvarteret.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!