Medarbetare i Örebro kommun kan vaccinera sig på arbetstid

Idag den 9 februari beslutade Kommun­styrelsen att rekommendera samtliga nämnder i Örebro kommun att ta beslut om att med­arbetare anställda i Örebro kommun kan vaccinera sig på arbets­tid, om det är möjligt utan att verksam­heten påverkas negativt. Om vaccinationen behöver ske på fritiden kompenseras med­arbetaren med motsvarande en timme per vaccinations­tillfälle. Kommun­styrelsens beslut gäller från 9 februari till 31 december 2021.

Varje nämnd har arbetsgivar­ansvar för de med­arbetare som arbetar i de verksamheter som nämnden ansvarar för. Därför måste det tas enskilda beslut i varje nämnd.

För de allra flesta med­arbetare som arbetar inom vård- och omsorgs­verksamheter finns redan den här möjlig­heten, och nu öppnas det även för övriga anställda.

– Det är viktigt att vi som arbetsgivare gör vad vi kan för att underlätta vaccinations­processen. Örebro kommun är länets största arbets­givare och om vi kan bidra till en smidigare logistik kring vaccineringen är det själv­klart att vi ska göra det. Att våra med­arbetare kan vaccineras så snabbt som möjligt vinner vi på både som arbets­givare, kommun och som samhälle, säger Kenneth Handberg (S), Kommun­styrelsens ordförande i Örebro kommun.

– Jag vet att många väntar på det här beskedet. Jag kommer att göra vad jag kan för att vaccinering på arbetstid ska fungera för de med­arbetare på Kommunstyrelse­förvaltningen som vill vaccinera sig. Jag uppmuntrar förvaltnings­cheferna i de andra förvaltningarna att göra detsamma när de olika nämnderna tagit liknande beslut, säger Eva Håkansson, tf kommun­direktör i Örebro kommun.

– Det är Region Örebro län som har ansvar för hela vaccinations­kedjan i Örebro län, i nära sam­arbete med bland annat Folkhälso­myndigheten och vi tar naturligtvis del av den information som finns, säger Eva Håkansson. Regionen kommer att informera om när det finns tider att boka för dem som inte tillhör de först prioriterade grupperna, och antalet tider för bokning styrs helt och hållet av tillgång på vaccin.

Här kan du läsa tjänsteskrivelsen till KS 2021-02-09: Ställningstagande vaccination kopplat till arbetstid för medarbetare i Örebro kommun (Covid-19) Pdf, 610.4 kB. (Pdf, 610.4 kB).

Information om vaccination från 1177.

Information om vaccination från Folkhälsomyndigheten.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!