Måltidsenheten tar ytterligare ett steg framåt för måltider som gör skillnad

Örebro kommun ligger i framkant när det gäller hållbara måltider och anses vara en av Sveriges ekologiska spjutspetskommuner. Med projektet Svenska baljväxter – framtidens protein i offentlig måltid, tar Måltidsenheten och Örebro kommun ytterligare ett steg framåt, ett steg mot fler närproducerade livsmedel och klimatsmarta måltider.

Bakgrund

Maten har stor inverkan på miljön. Sedan flera år arbetar Måltidsenheten efter konceptet ”Smartare mat” som är Örebro kommuns arbete för att minska matens klimat- och miljöpåverkan. Det innebär bland annat att maten tillagas från grunden med hög andel ekologiska råvaror. Genom att använda mer grönsaker och baljväxter och minska andelen kött minskas matens klimatpåverkan rejält.

Örebro kommun tar nu ytterligare ett steg mot hållbara måltider och satsar på svenskproducerade baljväxter. Hittills har nämligen mycket av de baljväxter som använts i de kommunala restaurangköken varit importerade, vilket är belastande för miljön.

Måltidsenheten riktar därför blicken mot ekologiska och svenskproducerade baljväxter, som i sin tur för med sig stora fördelar för samhälle och miljö:

  • Ekologiskt och närproducerat jordbruk bidrar till ökad biologisk mångfald.
  • Minskad användning av gifter och tillsatser.
  • En ökad andel närproducerade livsmedel bidrar till öppet landskap.
  • Stöttning av det lokala näringslivet.

Det är också viktigt att satsa på svenska baljväxter ur ett beredskapsperspektiv. Sverige är i dagsläget självförsörjande på potatis, morötter, socker, ägg och spannmål. Genom att satsa på svenska baljväxter och quinoa minskas Sveriges sårbarhet ytterligare.

Samarbete som gör skillnad

En del av råvarorna är helt nya för kommunens kockar och har därmed andra egenskaper än de importerade baljväxter som de arbetat med förut. Måltidsenheten har därför gått med i ett projektsamarbete med Nordisk råvara, bland det första av sitt slag. I projektet har en grupp av kommunens kökschefer utbildats i de svenska baljväxternas egenskaper, vad som lätt kan bytas ut i måltider och hur smak eller konsistens bäst kan framhävas.

– Genom att vi har varvat teoretisk kunskap med praktiska övningar har gruppen blivit mer säkra i användandet av produkterna, säger Malin Green, kostchef och projektledare. Tanken är att kökscheferna sedan ska sprida råvarukunskapen och kreativiteten vidare till de övriga medarbetarna inom Måltidsenheten.

Svenska baljväxter – framtidens protein i offentlig måltid

Vad blev då resultatet av samarbetet? Hur smakar de nykomponerade rätterna? Under en kampanjvecka (vecka 6) kommer tio utvalda restaurangkök i Örebro kommun inspirera med kreativa och hållbara maträtter, gjorda på svenskodlade baljväxter. Det rör sig både om nytolkningar av välbekanta maträtter såväl som nya och exotiska maträtter.

Projektgruppen har utvecklat nya recept, tittat hur man ökar proteininnehållet i måltider för äldre och undersökt egenskaperna hos de nya råvarorna. Exempelvis introduceras en ny slags mandelmassa som inte innehåller mandel, utan istället gråärt. Mandelmassa används bland annat i äldreomsorgens kakor och desserter.

– Vi har redan märkt intresse från andra kommuner när det gäller exempelvis mandelmassan gjord på gråärt. Mandel är ju väldigt klimatbelastande och är dessutom något många är allergiska mot. Med denna produktutveckling får vi inte bara mer hållbar utan även mer säker mat ur allergisynpunkt, säger Malin Green.

Förutom att projektsamarbetet ska inspirera kommunens egna medarbetare hoppas Måltidsenheten på att fler ska inspireras och att även andra kommuner ska ta efter.

– Våra hållbara måltider är ständigt under utvecklande, menar Carina Andersson, måltidschef. Det är viktigt att lära av varandra och dela med sig av tips och idéer. Tillsammans är vi starkare och ju fler kommuner som byter till svenskodlade baljväxter desto bättre är det. Tillsammans kan vi göra måltider som gör skillnad!

Om Måltidsenheten

Måltidsenheten ansvarar för måltider inom grund- och gymnasieskolor samt vård och omsorg. Enheten ger även konsultstöd till förskolorna. Enheten har ca 260 medarbetare och ca 60 kök. Alla jobbar för att barn, ungdomar och äldre ska få en positiv inställning till måltiders betydelse för miljö och hälsa.

Läs mer om Måltidsenheten.

Om Nordisk råvara

Företaget bidrar med utsäde, rådgivning och marknadsföring samt försäljningskanaler för att möjliggöra en produktion av långsiktigt hållbara råvaror.
En viktig del i arbetet är att välja rätt grödor för rätt plats och att koppla ihop aktörer från odling till förädling och marknad.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!