Har du feriepraktikplatser till sommaren 2021?

Örebro kommun söker feriepraktikplatser till sommaren 2021. Har du som arbetsgivare, organisation eller förening inom Örebro möjlighet att ta emot en eller flera feriepraktikanter i sommar? Anmäl då dina feriepraktikplatser hos Örebro kommun.

Arbetsgivare, organisationer och föreningar

Örebro kommun söker feriepraktikplatser hos organisationer, inom föreningslivet och inom offentlig sektor i Örebro som har möjlighet att ta emot praktikanter till sommaren 2021.

Det nuvarande läget kan komma att ändras. Örebro kommun följer aktivt händelseutvecklingen och rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och aktuell information läggs upp löpande.

Om feriepraktikplatserna

Syftet med feriepraktikplatserna är för ungdomar att få arbetslivserfarenhet och möjlighet att knyta kontakter på arbetsmarknaden.

Ungdomar som är skrivna i Örebro kommun kan söka feriepraktik under högst tre sommarveckor (max 90 timmar) inom offentlig sektor, föreningsliv och organisationer. En förutsättning för att kunna ta emot ungdomar är att ni har en heltidsanställd person som handledare och kan erbjuda utvecklande arbetsuppgifter. Feriepraktik erbjuds en, två eller tre sommarveckor till varje praktikant.

Lön och sociala avgifter

För ideella föreningar/organisationer/kommunen betalas lön och sociala avgifter av kommunen.

Feriepraktikplatsernas ansvar

Verksamheter som vill ta emot feriepraktikanter måste alltid säkerställa och följa reglerna kring minderårigas arbetsmiljö.

Det är viktigt att verksamheten kan erbjuda en säker arbetsplats och trygga arbetsuppgifter i relation till de råd och rekommendationer som gäller i nuläget.

På krisinformation.se finns en sammanställning av vilka restriktioner, förbud, råd och rekommendationer som gäller just nu.

Information till verksamheter om covid-19, på folkhalsomyndigheten.se.

Registrera feriepraktikplats

Här registrerar du en feriepraktikplats.

Din hjälp gör skillnad!

Kontakt vid frågor

feriepraktiken@orebro.se

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!