Flera skolor går över till delvis distansundervisning för högstadieelever

UPPDATERAD 2021-01-22: För att undvika trängsel i skolans lokaler och i kollektivtrafiken går nu några av Örebros skolor över till delvis distansundervisning för elever i årskurs 7–9. Detta efter regeringens beslut som gör det möjligt för skolor att bedriva fjärr- eller distansundervisning för högstadiet.

Förlängt beslut

Beslutet om undervisning delvis på distans för Gumaeliusskolan, Västra Engelbrektsskolan, Olaus Petriskolan och Lillåns skola förlängs till och med 5 februari.

Örebros högstadieskolor har olika förutsättningar och möjligheter för att minska trängseln. Under hösten har skolorna förberett sig inför ett eventuellt införande av delvis distansundervisning för de som går på högstadiet.

I första hand arbetar Örebro kommun med andra åtgärder för att minska trängsel som anpassning av schemaläggning, minska trängsel i matsalar, korridorer och klassrum, men när dessa åtgärder inte räckt till blir det nödvändigt med delvis distansundervisning, nu när möjligheten finns. Att övergå till delvis distansundervisning är en förebyggande åtgärd för att minska trängsel i skolorna.

Grundskolenämnden har beslutat om övergång till delvis distansundervisning för följande skolor:

  • Gumaeliusskolan, alla elever i årskurs 7–9, 14 januari–5 februari.
  • Västra Engelbrektsskolan, alla elever i årskurs 7–9, 15 januari–5 februari.
  • Olaus Petriskolan, alla elever i årskurs 7–9, 18 januari–5 februari.
  • Lillåns skola, alla elever i årskurs 7–9, 18 januari–5 februari.

För elever i behov av särskilt stöd kommer anpassningar att göras.

– Vi kommer följa upp noga på varje skola hur det går för elever och lärare att delta i och bedriva undervisning på distans. Undervisning i skolans lokaler är det bästa för elevernas lärande och deras sociala sammanhang och vi ska därför hålla våra skolor öppna så långt det är möjligt. Men vi ska också jobba med förebyggande åtgärder för att minska trängsel och smittspridning, säger Katarina Arkehag, förvaltningschef förskola och skola.

Berörda elever och vårdnadshavare får information via lärplattformen Itslearning.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!