Möjligt med fjärr- eller distansundervisning för högstadiet

Regeringen har beslutat att göra det möjligt för högstadiet att bedriva fjärr- eller distansundervisning. Detta för att undvika trängsel i skolans lokaler och i kollektivtrafiken. I första hand arbetar Örebro kommun med andra åtgärder för att minska trängsel, men fjärr- eller distansundervisning för högstadiet kan bli nödvändigt om dessa åtgärder inte räcker.

Skolorna startade tisdag 12 januari som planerat och nu pågår ett arbete med att se över hur man ytterligare kan minska trängsel, både mellan elever och vuxna.

– Undervisning i skolans lokaler är det bästa såväl för elevernas lärande som för deras sociala sammanhang. Därför är det viktigt att vi fortsätter att hålla våra grundskolor öppna. Men vi måste alla hjälpas åt att fortsätta följa de råd och rekommendationer som finns när det gäller att begränsa smittspridning, som att till exempel hålla avstånd och stanna hemma vid symtom, säger Katarina Arkehag, förvaltningschef förskola och skola.

Möjligheten till fjärr- och distansundervisning gäller inte grundsärskolan.

Åtgärder för att minska trängsel

I första hand ska andra åtgärder genomföras för att minska trängsel, både mellan elever och vuxna. Exempel på vad vi gör för att minska trängsel i högstadiet är att anpassa schemaläggningen för att minska trängsel i matsalar, korridorer och klassrum, se över eventuella transporter som sker under skoldagen och minska antalet tillfällen då elever ses i blandade grupper och klasser. Åtgärderna kommer se olika ut på olika skolor eftersom skolorna har olika förutsättningar.

– Om åtgärder för att minska trängsel i en skola visar sig inte vara tillräckliga kan det bli aktuellt att övergå till fjärr- eller distansundervisning under en period, elever och vårdnadshavare får då information direkt från sin skola om vad som gäller, säger Katarina Arkehag.

Fjärr- och distansundervisning

Skolverkets webbplats kan du läsa mer om vad fjärrundervisning och distansundervisning är.

Mer information

orebro.se/coronavirus finns information om vilka åtgärder Örebro kommun har vidtagit för att begränsa smittspridningen av coronaviruset.

På Regeringens webbplats kan du läsa mer om möjligheten att bedriva distansundervisning i högstadiet

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!