Örebro kommun deltar i klimatledarprogram

Fossilfritt Sverige stärker kommunernas arbete med att ställa klimatkrav i upphandlingarna genom ett klimatledarprogram. Sex kommuner, däribland Örebro kommun, med höga ambitioner på området kommer att samarbeta för att göra den offentliga konsumtionen klimatvänlig med klimatsmarta arbetsmetoder. Förhoppningen är att det sedan ska inspirera fler till att göra detsamma.

Kommuner måste vara förebilder

Varje år upphandlar kommuner, regioner, myndigheter och offentligt ägda bolag varor och tjänster för hundratals miljarder kronor som motsvarar en sjättedel av landets BNP. Kommunernas utsläpp från inköp uppgår till 12 miljoner ton koldioxidekvivalenter om året. Till största delen handlar det om inköp av energi, byggande och transporter. För att Sverige ska klara av att nå sina långsiktiga klimatmål måste den offentliga upphandlingen visa andra vägen och bli fossilfri eller klimatneutral redan inom några år.

Fossilfritt Sverige samlar därför sex kommuner som visat en förmåga att leda klimatutvecklingen på upphandlingsområdet. Det är Helsingborgs stad, Umeå kommun, Uppsala kommun, Växjö kommun, Örebro kommun och Östersunds kommun som deltar i klimatledarprogrammet. Tillsammans ska de se över vilka modeller och arbetssätt som är effektivast att jobba med för att stärka näringslivet. Det handlar om hur dialog med näringslivet kan föras, hur klimatkrav kan samordnas för att minska riskerna för leverantörerna och hur kommuner i samma region kan samverka.

Örebros deltagande

– Örebro kommun har under lång tid prioriterat och haft ambitiösa mål vad gäller klimatet. Att vi nu tillsammans med fem andra kommuner får möjlighet att ta nästa steg vad gäller klimatkrav i samband med upphandling ser jag som väldigt positivt. Som kommun kan vi driva på utvecklingen i en positiv riktning och visa vägen, säger Kenneth Handberg (S) kommunstyrelsens ordförande i Örebro.

Trappstegsmodell

Örebro kommun kommer i sitt arbete att fokusera på kunskapsöverföring av arbetsmetoder inom offentlig upphandling som bidrar till att de uppsatta klimatmålen nås. Det handlar om att utveckla dialogerna med det lokala näringslivet för att utforma krav på ett sätt som gör det möjligt för företagen att anpassa sig och att samordna klimatkrav med andra offentliga beställare vilket minskar riskerna för företagen.

Näringslivsdialoger kommer att startas under våren, där Örebro kommun specifikt lägger fokus på Trappstegsmodellen.

Modellen ska möjliggöra för upphandlingskrav som stegvis ökar nivån under avtalsperioden. På så vis bidrar kommunen till de politiska mål och ambitioner om en hållbar utveckling samtidigt som den lokala marknaden, tekniken och därigenom priser förbereds och hinner med i utvecklingen.

Läs mer om de mål Örebro kommun arbetar mot i klimatledarprogrammet. Pdf, 151 kB. (Pdf, 151 kB)

Läs mer om programmet på Fossilfritt Sveriges hemsida.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!