De första länsinvånarna har vaccinerats mot covid-19

Söndag 27 december inleddes vaccinationen mot covid-19 i Örebro län. Under söndagen vaccinerades 242 personer som bor på fem olika särskilda boenden för äldre i Örebro.

– Vi har nu kommit igång med vaccineringen av de första inom vår förvaltning och det rullar på enligt den plan vi har satt upp, säger Annika Roman, förvaltningschef på Vård–och omsorgsförvaltningen i Örebro kommun. Vi börjar med att vaccinera våra hyresgäster på vård– och omsorgsboenden för att sedan gå vidare till resterande grupper av den prioriteringslista som Folkhälsomyndigheten tagit fram. Jag vill också rikta ett stort tack till alla som anmält sig att hjälpa till på olika sätt.

I den första etappen erbjuds vaccin till:

  • Personer som bor på särskilda boenden för äldre, personer med hemsjukvård eller har hemtjänst i eget boende.
  • Personal inom äldreomsorgen som arbetar nära boende och omsorgstagare.
  • Hushållskontakter, dvs. vuxna som lever tillsammans med någon som tillhör riskgrupp enligt prioritet ovan.

– Vaccination är ett av de mest effektiva sätten för att förebygga sjukdom och minska smittan i samhället. Det är bra att vi nu är igång med vaccinationen så att vi kan erbjuda våra äldre ett bra skydd mot covid-19-sjukdomen, säger Stellan Johansson, utvecklingsledare i Region Örebro län.

Den närmaste tiden väntas ytterligare en leverans till Örebro län och då fortsätter vaccinationen på äldreboenden i hela länet. Även om vaccinationen har startat under julhelgen är det viktigt att fortsätta följa rekommendationerna om att hålla avstånd, tvätta händerna ofta och att stanna hemma om man känner sig sjuk.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!