Fortsatt distansundervisning när vårterminen startar

När vårterminen börjar 12 januari kommer undervisningen i de kommunala gymnasieskolorna ske på distans.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att landets gymnasieskolor fortsätter med distansundervisning när vårterminen startat. Detta för att begränsa smittspridningen genom att minska trängseln i gymnasieskolan, samhället och i kollektivtrafiken. Från och med tisdag 12 januari kommer därför i huvudsak all undervisning på de kommunala gymnasieskolorna i Örebro kommun ske på distans till och med 24 januari 2021.

Undantag för elever med behov av stöd och praktiska moment

Elever som behöver stöd eller har hemförhållanden som gör det svårt att ta del av undervisning hemifrån ska komma till skolan för att få sin utbildning. Elever som går på program där utbildningen innehåller moment som inte passar för distansstudier ska genomföra dessa moment på skolan.

Elevernas utbildning ska inte påverkas negativt av distansutbildning. Därför kan vi göra individuella anpassningar för att hitta det bästa upplägget för varje elev.

Elever på Gymnasiesärskolan, Riksgymnasiesärskolan för döva och hörselskadade och introduktionsprogrammen omfattas inte av distansundervisning.

Elever på Riksgymnasiet kommer få särskild information från rektorerna.

Nationella prov ställs in

Skolverket har beslutat att vårens nationella prov ställs in. Detta för att nationella prov kan innebära en stor belastning för skolan samt för att det innebär att skolor då skulle behöva samla många elever en och samma lokal vilket kan öka risken för smittspridning.

Alla elever får information inför skolstart

Alla gymnasieelever och deras vårdnadshavare har fått information om terminsstarten via lärplattformen Itslearning och kommer få mer information om vad som gäller inför terminsstart via sin skola.

Beställ frysta lunchlådor

Elever som studerar på distans har möjlighet att beställa frysta lunchlådor. Mer information om hur man beställer lunchlådor finns i lärplattformen Itslearning.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!