Vi förbereder för vaccinering mot covid-19

De första vaccinationerna mot covid-19 kan snart börja. Vi vet ännu inte exakt när, men förbereder oss för att kunna komma igång så fort som möjligt när vi får tillgång till vaccinet.

Inom Örebro kommuns verksamheter är det personer som är sjuttio år eller äldre och som har beviljade hälso- och sjukvårdsinsatser som är prioriterade. Det gäller både personer som bor på vård- och omsorgsboenden och de som har sjukvårdsinsatser i hemmet. För de som bor hemma gäller erbjudandet även anhörig som bor i samma hushåll. Det är främst kommunens sjuksköterskor kopplade till hemsjukvården och vård- och omsorgsboenden som kommer att genomföra vaccinationerna för dessa prioriterade personer.

Övriga vaccinationer kommer att genomföras av Region Örebro län.

Information och samtycke

Personerna som är aktuella för vaccination kommer att få information och förfrågan om de vill vaccinera sig i hemmet av sjuksköterskorna kopplade till hälso- och sjukvårdsinsatserna. Innan vaccinationen genomförs kommer även personen som vill vaccinera sig att skriva under ett samtycke för vaccination.

För de personer som av någon anledning inte kan ta till sig informationen eller fatta beslut själva kontaktas anhörig enligt de rutiner som finns.

Mer information

Frågor och svar om vaccinationen mot covid-19 i Region Örebro Län, på Vårdguiden 1177.

Mer information med anledning av coronaviruset.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!